4 strategiska grunder för en lyckad molnsatsning

Molninvesteringar ligger i topp tre när det kommer till hur organisationer väljer att prioritera framtida investeringar. Gartner presenterar från sin senaste undersökning att marknadsstorleken fram till år 2022 förväntas växa så mycket som tre gånger av den totala IT-tjänsten. Valet av en teknisk strategi och övergripande IT-strategi är viktigt för en lyckad molnsatsning. Att flytta från en server on-premise till en server hos AWS, Azure eller Google kommer inte ge en ökad innovation utan snarare bara en ökad kostnad. Baserat på vår erfarenhet har vi identifierat fyra strategiska grunder för en lyckad molnsatsning.

Publicerad: 27.04.2020

4 strategiska grunder för en lyckad molnsatsning

Molninvesteringar ligger i topp tre när det kommer till hur organisationer väljer att prioritera framtida investeringar. Gartner presenterar från sin senaste undersökning att marknadsstorleken fram till år 2022 förväntas växa så mycket som tre gånger av den totala IT-tjänsten. Valet av en teknisk strategi och övergripande IT-strategi är viktigt för en lyckad molnsatsning. Att flytta från en server on-premise till en server hos AWS, Azure eller Google kommer inte ge en ökad innovation utan snarare bara en ökad kostnad. Baserat på vår erfarenhet har vi identifierat fyra strategiska grunder för en lyckad molnsatsning.

1. Cloud first

Med hjälp av en Cloud First-strategi är det möjligt att kombinera applikationer med mikrotjänster och förenkla hanteringen av infrastrukturen med serverless-teknik. Du kan uppdatera applikationer och infrastruktur snabbt genom att bygga en kontinuerlig pipeline för leverans och standardisera operationer, genom att modellera appar och infrastructure as code . Du kan säkra hela applikationens livscykel när du automatiserar säkerheten.

2. Rätt teknologi

Våga använda teknik som du inte känner dig bekväm i! Det kommer konstant ny teknik, de stora molnleverantörerna lanserar mer än 2000 nya tjänster årligen, att gå kvar i gamla banor och inte våga testa nytt kommer inte vara till din fördel. Du behöver använda rätt teknik för uppgiften. Som ledare måste du våga utmana dina medarbetare att använda ny teknik. Att vara bekväm i det här sammanhanget handlar om att våga lita på experter.

1. Cloud first

Med hjälp av en Cloud First-strategi är det möjligt att kombinera applikationer med mikrotjänster och förenkla hanteringen av infrastrukturen med serverless-teknik. Du kan uppdatera applikationer och infrastruktur snabbt genom att bygga en kontinuerlig pipeline för leverans och standardisera operationer, genom att modellera appar och infrastructure as code . Du kan säkra hela applikationens livscykel när du automatiserar säkerheten.

2. Rätt teknologi

Våga använda teknik som du inte känner dig bekväm i! Det kommer konstant ny teknik, de stora molnleverantörerna lanserar mer än 2000 nya tjänster årligen, att gå kvar i gamla banor och inte våga testa nytt kommer inte vara till din fördel. Du behöver använda rätt teknik för uppgiften. Som ledare måste du våga utmana dina medarbetare att använda ny teknik. Att vara bekväm i det här sammanhanget handlar om att våga lita på experter.

Fördjupa dina kunskaper om molnet  – Din guide till molnet

3. Bygg organisationen efter mikrotjänster

Automatisera organisationens tjänster med hjälp av mikrotjänster. Mikrotjänstarktitektur är en metod för att bygga en applikation med en uppsättning av små tjänster. Mikrotjänster är lika mycket en fråga om organisationen och människorna som det är en fråga om arkitekturen. För att lyckas med mikrotjänster bör ditt företag noggrant organiseras efter de processer som finns.

Mikroservicearkitektur ger en långsiktig smidighet och tjänsterna en bättre hållbarhet i komplexa system då möjligheten för en automatiserad och självständig livscykel finns.

Tack vare att varje domän skalas separat är dem återanvändbara vilket i sin tur minskar kostnaderna. Du behöver alltså inte stänga ner hela organisationen då de olika tjänsterna inte påverkas av varandra. Mikrotjänster är utformade för att minimera beroenden mellan varandra, antingen undviker de kommunikationen mellan varandra eller gör kommunikationen oberoende av statusen för andra mikrotjänster.

4. Det du bygger tar du hand om

Devops är ett tankesätt, en kultur och en uppsättning av tekniska metoder. Devops tillhandahåller kommunikation, integration och automatisering bland alla människor som behöver planera, utveckla, testa, distribuera och underhålla lösningen. Men även övervaka och ge insikter från användning. Molnet och mikrotjänsterna gör det möjligt för teamet som utvecklar att ta ansvar för driftfrågor. Den tekniska Verktygslådan består av Infrastructure as a code och Containerization där aktiviteterna av loggning och övervakning möjliggör insikter, visualisering, analys, autoscaling och svar som varnar.

Hoppas artikeln har hjälpt dig att förstå vad som krävs för en lyckad molnsatsning. Vill du komma igång med din molnsatsning eller har mer frågor om molnet och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta oss