Euvic Group

För första gången i denna del av Europa har en grupp entreprenörer visat att de kan nå kompromisser och arbeta tillsammans för att bygga en ny enhet och ge upp en del av sitt oberoende i namnet gemensamt intresse. Ägarna till flera företag med kompletterande erbjudanden och erfarenheter skapade Euvic-koncernen, vars mål är att säkerställa en gradvis sammanslagning av alla företag i en enhet, Euvic, samt att flyta på Warszawasbörsen de närmaste åren.

 

Euvic Group timeline

 

 

Det antogs med rätta att endast inrättandet av konkreta, kapitalbaserade kopplingar mellan företag kommer att ge en tillförlitlig grund för det gemensamma genomförandet av ett flertal projekt. Axeln kring vilken den nya enheten byggs är det största företaget – Euvic, som ansvarar för drygt hälften av koncernens intäkter. Projektet med att knyta företag var indelat i två steg, så att det var möjligt att stoppa integrationen vid något av stadierna, om så är nödvändigt.

Hittills har Euvic förvärvat en majoritetsandel i flera teknikföretag, nu medlemmar i Euvic-koncernen. Samtliga transaktioner baserades på koncernens egna medel utan deltagande av aktieinvesterare eller banklån. Detta skulle inte vara möjligt utan solida ekonomiska fundament, liksom de långsiktiga relationerna, integriteten, ärligheten och engagemanget hos enskilda företag som som ett team representerar en stor tillgång för den nya organisationen.

Kunskap och erfarenhet från företag, hundratals projekt för olika typer av företag, stor framgång i rekryteringen, många projekt som slutförts utomlands samt en djupgående kunskap om sina egna organisationer säkerställer Euvics kunder framgångar.

 

Medlemmar i vår grupp

För att se beskrivning av varje bolag, placera din muspekare över dess namn.

InternetiumTeamConnectSpeednetX-CodeiFormation LG Nexera AG IT-DEVNetland SOFTIQ Bonair HYCOM Omnis Codlake Omnitec LeocodeEuvic Energialogo Euvic Solutionslogo Euvic ServicesEuvic USAEuvic SEEuvic DEEuvic NLEuvic UKEuvic AT