Om Arriva

Arrivakoncernen är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa, med över 53 000 anställda och levererar 2 miljarder resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper Arriva cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål. Med cirka 3 400 medarbetare, 800 bussar, 140 tåg och 50 spårvagnar skapar Arriva  moderna transportlösningar

Utmaning

Den huvudsakliga utmaningen låg i att hjälpa Arriva bli mer konkurrenskraftiga. Det genom att bygga en stabil IT-miljö som gav bättre stöd till verksamheten.

Digitaliseringen inom transportbranschen började ta fäste och det var då Arriva kontaktade Euvic för ett samarbete. Arriva drev då sin infrastruktur från en samlokaliseringsplats i Danmark. Från Danmark gav man service och stöd till över 3 900 anställda och förse sina kunder med 170 miljoner resor. Sättet som Arriva drev sin infrastruktur på den tiden var varken stabil eller flexibel nog för att möta både företagets men även kundernas behov.

Lösning

När vi startade vårt samarbete med Arriva tog vi fram olika projekt baserat på deras behov. Första prioritet låg i att ta fram IT-tjänster som var stabila och flexibla och kunde möta kraven. Lösningen blev Amazon Web Sevices. Arriva flyttade från Danmark och gjorde en övergång till molnet. Valet landade på AWS på grund av bredden av tjänster, säkerhet och stöd-support. På mindre än 700 timmar migrerade hundratals Windowsservrar till AWS.

Vi analyserade även Arrivas dåvarande applikationer och gjorde dem moln-klara utan att behöva ändra på arkitekturen för kärnan. Vilket ger konkreta fördelar i ett tidigt stadie för Arriva.

Resultat

Nu har Arriva en mer stabil IT-miljö som är mer flexibel och som matchar digitaliseringens utveckling inom transportindustrin.

Nu finns möjligheten att skapa nya plattformar och digitala tjänster. Tjänster som inte hade hade varit öjliga för Arriva om de inte gjort sin flytt till AWS.

Tack vare en ny och uppdaterad användarplattform är Arrivas medarbetare nöjdare. Nu kan dem utföra sitt arbete och nå den kvalité som behövs i deras arbete.

Att migrera miljön till AWS med Euvic var ett enkelt beslut med tanke på bredden av service och stabilitet som erbjuds av AWS-plattformen. Resultatet var som förväntat och efter migrationen tillsammans med Euvic skapade vi en hel del nya tjänster som skulle ha varit omöjligt på så kort tid på den gamla plattformen, säger Fredrik Ölund, Business Development & Digitalization Manager på Arriva.

Har du en liknande utmaning?
Kontakta oss

IT-infrastruktur

Vi hjälper dig med din IT-infrastruktur. Vi har ett flertal team som specialiserar sig på IT-infrastruktur. Vi hjälper stora och medelstora företag att upprätthålla, stödja och optimera sin hård- och mjukvara i traditionella datacenter eller på molnplattformar som Azure, AWS och Google cloud.

Läs mer

Mjukvarulösningar

Vi hjälper dig att implementera mjukvarulösningar för samarbete och integrationslösningar. Vi är flexibla i vårt arbete och baserat på dina behov har vi ett flertal samarbetsmodeller att erbjuda. Tillsammans med våra utvecklare i Polen är vårt mål att alltid leverera ett framgångsrikt projekt.

Läs mer

Mjukvaruutveckling

Oavsett teknologi kan vi hjälpa dig med mjukvaruutveckling. Med över 300 utvecklare som kan Java så kan lika många .Net och hundratals devops-utvecklare besitter kunskap om AWS, Azure och Google cloud. Vi anpassar vårt team efter dina behov. Med hjälp av våra affärsägare, projektledare i Sverige och 2 500 utvecklare i Polen skapar vi en kvalitativ och kostnadseffektiv leverans.

Läs mer