Artikelserie: Effektivisering genom digitalisering- Del.2 Mikrotjänster

Effektivisering genom digitalisering

Publicerad: 19.01.2021

En artikelserie om varför rätt kultur och metoder är ett måste för att lyckas med digitalisering. Du är inne på andra delen- Mikrotjänster

Har du inte läst första delen av serien? Du hittar den här  – Del.1 Hitta rätt kultur 

År 1960 var livslängden på ett bolag på Forbes 500-list 60 år, 2012 var längden nere på 20 år. Företagens livslängd blir kortare och kortare vilket är en tydlig konsekvens av alla företag som inte i tid förstår möjligheterna med den skenande teknikutvecklingen. Efter att ha pratat med över Svenska 100 CIO’er och CDO’er är det tydligt att många företag kämpar med att förstå möjligheterna med digitaliseringen för just deras företag. Vi plockat ut de viktigaste byggklossarna för att du ska lyckas med ditt företagsbygge 2020! I den här artikel fokuserar vi på mikrotjänster.

Vill du djupdyka direkt? Läs vår guide – Effektivisering genom digitalisering- så vinner under 2020-talet 

Bakgrund

I kombination med att de första applikationerna som skapades i slutet av 90-talet var relativt simpla jämfört med vad vi har i dag, resulterade i att man skrev in alla funktioner i själva applikationskoden. I takt med att applikationer blev mer och mer komplexa uppstod det problem. Source-koden växte sig större, mer invecklad och tillslut så pass rörig att det var omöjligt att navigera. Detta sättet att skriva applikationer kallas idag för monolitisk arkitektur. 

I skiftet från applikationer byggda för skrivbordsdatorer till webbapplikationer installerades den monolitiska koden på en server istället för en unik dator. Det fungerade bra i början, tills att även webbapplikationer började växa sig populära och komplicerade. Problemen uppstod när dessa komplicerade webbsidor behövde bli skalbara och klara av stora fluktueringar i trafik. Det är dyrt att ha många servrar, om du ska göra ändringar i koden behöver du installera om hela den stora klumpiga koden igen på alla servrar och testa. Men om du har all kod installerad på varje server kommer du automatiskt lägga ner massor av kraft på att öka kapaciteten på alla funktioner, även om det bara är ett fåtal funktioner som behöver ökad kapacitet. Lösningen var att dela upp de här stora monolitiska applikationerna till mini applikationer som istället pratade med varandra. Det var så Mikrotjänster arkitektur föddes.

Del 2- Mikrotjäntser

Mikrotjänster är delvis en teknisk beskrivning där du utvecklar små, integrerade tjänster istället för att bygga ett jättesystem för alla tjänster som var vanligt på 90-talet. Fördelen med att dela upp en applikation i olika mindre tjänster gör applikationen lättare att förstå, utveckla, testa och underhålla.

Det skapar även fördelar kring parallell utveckling genom små autonoma team. Dessa team kan utveckla, distribuera och skala sina respektive tjänster oberoende av varandra. Det möjliggör också att arkitekturen för en individuell tjänst inte måste följa något gemensamt arkitekturmönster utan kan byggas utifrån den arkitektur som kraven ställer på just den tjänsten.

Viktigare än den tekniska delen av konceptet med mikrotjänster handlar dock om den organisatoriska delen. Mikrotjänster är inte bara små separationer av kod utan ställer även krav på hur vi arbetar i vår organisation. När det gäller mikrotjänster rekommenderas det att man skapar mikrotjänster som speglar den egna organisationsstrukturen, men ännu hellre bygger en organisationsstruktur efter hur man vill dela upp sina tjänster.

Nästa steg

Mikrotjänster är en del av alla byggklossar som du behöver ha koll på för att lyckas med ditt företagsbygge under 2020. Den här artikel är en del av vår artikelserie “Effektivisering genom digitalisering”. Samla på dig alla byggklossarna och läs de andra delarna av serien!

Läs försa delen av artikelserien  – Del.1 Hitta rätt kultur 

Andra har också läst