Artikelserie: Effektivisering genom digitalisering- Del 3 Gå till produkt istället för projekt

Effektivisering genom digitalisering

Publicerad: 28.01.2021

En artikelserie om varför rätt kultur och metoder är ett måste för att lyckas med digitalisering. Du är inne på tredje delen- Tre områden att bemästra när du ska gå till produkt istället för projekt

Läs de första två delarna
– Del 1. Hitta rätt Kultur 
– Del 2. Fördelarna med mikrotjänster 

År 1960 var livslängden på ett bolag på Forbes 500-list 60 år, 2012 var längden nere på 20 år. Företagens livslängd blir kortare och kortare vilket är en tydlig konsekvens av alla företag som inte i tid förstår möjligheterna med den skenande teknikutvecklingen. Efter att ha pratat med över 100 svenska CIO’er och CDO’er är det tydligt att många företag kämpar med att förstå möjligheterna med digitaliseringen för just deras företag. Vi plockat ut de viktigaste byggklossarna för att du ska lyckas med ditt företagsbygge 2020! I den här artikel fokuserar vi på att gå till produkt istället för projekt.

Vill du djupdyka direkt? Läs vår guide – Effektivisering genom digitalisering- så vinner under 2020-talet 

Del 2. Nyckeln till framgång, gå till produkt istället för projekt

Hand i hand med att företag börjar använda mikrotjänster istället för att förlita sig på stora monolitiska arkitekturer behövs också nya riktlinjer och processer för hur en produkt ska lanseras. Den takt som behövs för att lansera mjukvara och hålla sig relevant idag är så pass hög så att det går inte längre att jobba efter klassiska IT-projekt planer som är planerade över ett år i förväg. Inga stora business case längre!

Exempelvis släpper Twitter ny kod och nya funktioner var 15 minut! Med hjälp av metoder som Agile och DevOps, blir man mer lyhörd för användarfeedback och förändrade marknadsförhållanden och det möjliggör kontinuerlig justering av kursen i stället för att binda alla beslut om budgetering och personal till en initial projektplan.

Tre viktiga områden att tänka på

  1. Budget

    Undvik att sätta budgeten efter förbestämda milstolpar i en inledande fas. Tilldela istället medel baserade på affärsresultat, med nya pengar fördelade efter behov och baserat stegvis på leverans av resultat.

  2. Framgångar/Risk

    När ett projekt mäts av ett IT-teams förmåga att leverera i tid och på budget, och verksamheten uppmuntras att begära alla krav som de kan behöva i förväg, leder detta ofta till större och dyrare projekt. Det har också en medfödd risk för dålig marknadsanpassning. Fokusera istället på användarfeedback och leverans resultat.

  3. Tidslinjer

    Projekt har vanligtvis ett definierat slutdatum, med lite fokus på programvarans prestanda efter att initiativet avslutats. Ett produktorienterat tillvägagångssätt betonar programvarans fleråriga livscykel, inklusive löpande underhålls- och testaktiviteter.

Nästa steg

Att gå till produkt istället för projekt är en del av alla byggklossar som du behöver ha koll på för att lyckas med ditt företagsbygge under 2020. Den här artikel är en del av vår artikelserie “Effektivisering genom digitalisering”. Samla på dig alla byggklossarna och läs de andra delarna av serien! 

Glöm inte läsa de andra delarna av serien – Del 1. Hitta rätt kultur 

Andra har också läst