Åtta framgångsfaktorer för att lyckas med nearshoring

Åtta framgångsfaktorer för att lyckas med nearshoring

Att skapa en vision, sätta tekniska principer och välja rätt  team är viktiga steg att ta för att lyckas med nearshoring. Nearshoring fungerar som bäst när du och din partner tillsammans kommer överens om ett ramverk för programstyrning och verksamhetsutveckling.  För att det ska bli lättare att greppa och förstå har vi med hjälp av vår 15 åriga erfarenhet tagit fram åtta framgångsfaktorer som ska fungera som vägvisare. Se det som din väg till att lyckas med nearshoring.

Publicerat: 12.09.2019

 1. En tydlig vision

  Vad är det vi ska bygga, en kyrka, ett museum eller sportarena? Det är en fråga som det måste finnas ett tydligt svar på innan man börjar. Många utvecklare arbetar enbart på en liten del av något som kan vara ett stort projekt. För att alla inblandade ska förstå vilket resultat du strävar efter är det otroligt viktigt att tydligt kommunicera ut hur visionen ser ut. Om alla arbetar mot  samma vision ökar möjligheten att hela tiden fatta rätt beslut under projektets gång. Du har ingen möjlighet att vara delaktig i alla de små beslut som tas längs vägens gång, men med en tydlig vision kan du vara trygg i att teamet fattar rätt beslut ändå.

 2. Principer för utveckling och processer

  Att komma överens om ett ramverk är en viktig faktor. Ett ramverk ger struktur och hjälper alla inblandade att arbeta åt samma håll, på samma sätt. Det är därför också viktigt att sätta principer som ska leda teamet under processen. Kommer det exempelvis att vara Scrum och SAFe, Nexus eller AgilePM? Genom att komma överens om en uppsättning principer och processer, kommer ni underlätta för era team att jobba tillsammans.

 3. Principer för teknik och arkitektur

  Bygger ni i molnet? Är det Amazon eller Azure? PWA över native Android, Mikrotjänster, Docker, Java, Angular.JS eller Angular 6? Det finns många arkitektoniska och tekniska principer att sätta. När ni arbetar med flera olika team måste ni vara säkra på att de inte endast vet vad de bygger, men också om de använder samma principer och verktyg.

 4. Upprätta en pipeline för utveckling baserat på DevOps

  Idag är det möjligt att automatisera stora delar av utvecklingsprocessen. Genom att bygga en automatiserad pipeline leder det till effektivisering av tjänsteutvecklingen. Att arbeta enligt DevOps gör att vidare kvalité och hastighet i själva leveransen som helhet förbättras. Med hjälp av DevOps kan man stärka samarbetet mellan alla parter som är delaktiga, allt från utvecklare till testare. Automatiseringen i sig tillåter dig dessutom att testa och flytta produktionens olika steg inom några få minuter.

 5. Testramverk för utvecklingen

  Det är viktigt att testa det som redan existerar och är utvecklat. Att alla inblandade team genomför testet på samma sätt är en viktig pusselbit för att kunna se resultatet av testerna som trovärdigt. Därför är det bra att ta fram ett ramverk som gäller för de tester som ska utföras, ett testramverk.  En CI/CD- pipeline hjälper dig att automatisera stegen i leveransprocessen, exempelvis att köra tester. Med hjälp av ett testramverk där alla tester genomförs på samma sätt kommer det framöver kunna öka chanserna att alla team presterar på deras högsta nivå med högsta kvalité.

 6. Release Train Engineers (RTE) – Arbetsledare

  När flera utvecklingsteam arbetar samtidigt är det bra att ha en RTE, en arbetsledare som kan delegera ut arbetet till personerna inom varje team. Arbetsledaren ser till att alla vet vad som ska utvecklas samt när och hur det ska prioriteras. Arbetsledaren kommer även bli en viktigt roll när det kommer till den fas där man definierar vision, kartläggning samt framtagande av tjänster man behöver för att kunna möta kundens behov.

 7. Fokusera på samarbeten

  Kommunikation är alltid viktigt, men särskilt vid nearshoring (och outsourcing för den delen). När du inte har möjlighet att träffa dina kollegor personligen och diskutera frågor över en kopp kaffe, måste du skapa en struktur som möjliggör samarbete och fritt flöde av kommunikation. Sprintmöten varje dag, videomöten för större frågor, PI-planering varje tionde veckan och användning av virtuella whiteboards. Vårt råd är att jobba aktivt med att skapa naturliga mötestillfällen och att ni snarare bokar in “för många” mötestillfällen initialt som ni sedan får avboka. Särskilt i början av ett samarbete är det viktigt att ni tar er tid att kommunicera och fånga upp eventuella missförstånd innan de skapar problem!

 8. Hög kvalité och kostnadskontroll

  Att anställa utvecklare nearshore är ett sätt att minska kostnaderna. Men för att verkligen minska kostnader och säkerställa hög kvalité, fokusera på att investera i hela team, i stället för att plocka varje medlem av teamet separat. Genom att välja ett färdigt team slipper ni gå igenom de olika gruppstadierna, från forming till performing. Du får ett team som levererar omgående! Dessutom kan du be dem att uppskatta kostnaderna för det de ska utveckla och hålla dem ansvariga för den uppskattningen. Om teamet består av olika konsulter från olika företag, hur kan du hålla dem ansvariga för att hålla sig till budget?

Andra har också läst