Banking transformed: Big Data – Bankernas möjlighet framåt

Banking transformed 

Artikelserie del 4: Big Data – Bankernas möjlighet framåt
Publicerad: 19.05.2022

Ett tips är att läsa första delen av serien – Du hittar den här 

Vi fortsätter vår serie Banking Transformed och går vidare från integrationer till att nu fokusera på big data –  Det estimeras att över 2,5 kvintiljoner byte av data genereras varje dag! Bankerna genererar enorma mängder av den datan. Varje företag genererar ett digitalt fotavtryck med stöd av data som öppnar oändliga möjligheter för banker och finansinstitut att dra nytta av. Många stora finans- och bankföretag har nått gränsen för vad sina äldre system klarar av och måste nu söka sig till nya digitala lösningar för att hantera och nyttja data som finns tillgängligt.

Enligt IDC:s undersökning förväntas de globala intäkterna för Big Data- och affärsanalyslösningar nå 260 miljarder dollar i slutet av 2022. Siffrorna visar att det kommer  fortsätta öka utan tendenser på att stanna av. Det är ett gyllene tillfälle för banker att investera i big data och data-analys, här är tre skäl till varför:

1. Få en helhetsbild av bank och finans-verksamheten

Med hjälp av big data kan du skapa en helhetsbild av vad som händer i din verksamhet: från kundernas beteendemönster till interna processers effektivitet samt bredare marknadstrender. Det här innebär att du kan fatta välgrundade, datadrivna beslut som kan leda verksamheten framåt.

2. Nyttja data för värdefull kundinsikt 

Möjligheten att samla in och analysera stora mängder information från enskilda kunder är förutsättningen för att förutsäga beteenden och agera proaktivt. Bolag som Klarna, Tink och Paypal ligger i framkant när det kommer till kundorientering och flexibilitet jämfört med äldre banker där de flesta äldre systemen inte klarar av att hantera den växande arbetsbelastningen. Äldre systems stabilitet äventyras då stora mängder data samlas in, men kapaciteten att ta hand om informationen och bearbeta den är inte tillräcklig. Därför behöver bankerna investera miljarder i att bygga om sina gamla system och bygga rätt infrastruktur och organisation för att kunna ta datadrivna beslut och bygga ett bättre kundbemötande digitalt.

3. Riskbedömning och bedrägeribekämpning 

Genom att känna till de vanliga mönstren i människors ekonomiska beteende kan din bank veta när något går fel. Exempelvis om du blivit rånad på sin plånbok och kontot töms på pengar. Det är även möjligt med analyser av andra typer av transaktioner som minskar sannolikheten för bedrägerier avsevärt. Dataanalys inom bankväsendet kan till exempel användas för att bedöma risker vid handel med aktier eller för att kontrollera kreditvärdigheten hos en lånesökande.

Vägen framåt 

Varje dag hittar banker som jobbar datadrivet nya sätt att utnyttja kraften i sin verksamhet – en upptäcktsresa som drivs av teknisk innovation. För de banker och finansinstitut vars system inte längre har kapaciteten i att hantera all inkommande information är big data en lösning, inte bara när det kommer till hantering av data utan även att göra den begriplig för att hjälpa er fatta datadrivna beslut som gynnar hela er verksamhet och tar er framåt.

I sista delen av vår serie Banking Transformed går vi in på vilken roll AI spelar inom bank- och finansbranschen

Andra har också läst