Banking transformed: Den motstridiga digitaliseringen av banker

Banking transformed 

Artikelserie del 1: Den motstridiga digitaliseringen av banker
Publicerad: 14.03.2022

Bankerna har länge varit redo för nya utmanare. Trots att världen har förändrats snabbt runt omkring dem har bankerna varit relativt oförändrat under lång tid. Förändringar är skrämmande och de traditionella systemen har visat sig vara säkra och tillförlitliga, så det fanns inget tryck från konsumenternas sida att förändra dem. Men även den stabila bankvärlden har börjat spricka under det tryck som denna föränderliga värld medför. I den här artikelserien tar vi en titt på de utmaningar som banker, försäkringsbolag och resten av finansvärlden står inför under sin digitala transformation.

Pandemins effekter på bankväsendet

Pandemin förändrade konsumentbeteendet globalt eftersom många konsumenter tvingades arbeta hemifrån och finansinstitut stängde sina kontor. Ett av de beteende som covidkrisen har förändrat är att digitala betalningar antas i större utsträckning. Eftersom det ej var rekommenderat eller till och med förbjudet med social kontakt. När konsumenterna började inse hur enkelt det är att betala digitalt och började anpassa sig till det ”nya normala” måste finansinstituten göra detsamma. Övergången till det digitala har påverkat alla branscher och praktiskt taget alla former av personlig, yrkesmässig och transaktionsmässig interaktion. Det har förändrat konsumenternas förväntningar. Enligt undersökningar som gjorts av Digital Banking Report säger många som har övergått till digitala betalningar till exempel att de inte kommer att återgå till ”business as usual” efter pandemin. Vi tror att detta kommer att vara en konsumenttrend i alla branscher.

Nu är det dags

Sverige har legat i framkant när det gäller övergången till digitala betalningar redan långt före pandemin. Lösningar som Swish och Klarna har lett utvecklingen och är ett bra bevis på vad den moderna konsumenten förväntar sig. 92 % av alla svenska internetanvändare använde Swish år 2020 och Klarnas aktiva appanvändare ökar med 50 % året därpå till 18 miljoner. Om man tittar på hur snabbt konsumenterna antar nya saker och hur deras beteende förändras blir det tydligt. Att fastna i gamla system som är långsamma och besvärliga kommer att bli ett dyrt misstag när man förlorar en stor del av sin konsumentbas.

Detta är den perfekta tidpunkten för finansinstitut av alla storlekar att satsa på digitala investeringar, utnyttja ny teknik, uppmuntra digitala betalningar och samarbeta med lösningsleverantörer och fintech-företag som kan hjälpa till med alla dessa omvandlingar. Eftersom modernisering av äldre system inte sker på direkten. Utan i en stegvis process som skiljer sig åt för varje organisation utifrån institutionens mål och förväntade affärsbehov. Den exponentiella tekniska tillväxten innebär också att om du ligger efter i omvandlingsprocessen kommer du bara att hamna mer och mer på efterkälken. Målet bör vara att bygga en flexibel infrastruktur som kan stödja befintliga behov och framtida innovationer. Detta är vad vi kommer att fokusera på i vår nya artikelserie framöver under våren.

I nästa artikel kommer vi att prata om äldre system och den konkurrensfördel som mobilbanken ger.

Andra har också läst