Code Audit

Vem är denna rådgivning för?

Vår code audit är för företag som önskar att se över deras befintliga kod, infrastruktur,  databaser och göra en övergripande gapanalys. Vi rekommenderar en code audit om ni upplever flaskhalsar och har andra problem med prestandan eller vill modernisera era digitala produkter och tjänster. Code audit är även relevant om ni står inför en modernisering av er infrastruktur där ni funderar på hur ni bäst nyttjar fördelarna med molnet och mikrotjänst-baserad-infrastruktur.

Vad är fördelarna med Code Audit?
  • Skapar  rekommendationer för utveckling, förbättringar av infrastruktur och optimering av databaser.
  • Skapar en förståelse för vilka molntjänster som kan hjälpa er och hur en möjlig roadmap kan se ut för en modernisering av er infrastruktur
Vad är utkomsten av en Code Audit?

En översiktlig, dokumenterad nuläge som beskriver ert nuläge objektivt. Inklusive:

  • verifiering av arkitektur
  • kodens kvalitet – backend
  • kodens kvalitet – frontend
  • efterlevnad av best practices
  • granskning av automatiserade tester
  • produktberoenden
  • möjligheter till uppskalning

Tekniska rekommendationer om förbättringar och ett förslag på roadmap för er kod där vi hjälper er prioritera i vilken ordning ni bör göra moderniseringen för maximal nytta.

Hur lång tid tar det?

Processen tar mellan två till fyra kalenderveckor uppdelad i veckosprintar.

Vem kommer att genomföra Code Audit?

Seniora enterprise och systemarkitekter med lång erfaren av molnbaserad infrastruktur (AWS, Azure och Google Cloud) och en koordinator.

Vad behöver vi från er?

Vi behöver tillgång till applikations- och systemkartor och beskrivningar av nuvarande infrastruktur.

Specifikationer

Code Audit
Tid
1-2 veckor beroende på kodens och systemets storlek
Leverans
Objektiv rapport kring nuläge, målläge och möjliga nästa steg
Pris
Från 80 000 sek
Kontakta oss