Jukka Havia, Tikkurila

Det jag vill mest är att min organisation ska fungera på ett effektivt och smidigt sätt. Det är jag mycket nöjd med att vi lyckats hitta i en partner som Euvic. En partner som i hög grad bidrar till att öka vår effektivitet inom området för digital aktivering och som snabbt kan hitta IT-lösningar som vår personal behöver. En ytterligare fördel med att anställa Euvic är den minskade IT-kostnaden som halverats sen vårt samarbete började, säger Jukka Havia, Chief Financial Officer på Tikkurila.

back