Del 2. Varför du behöver en DevOps-fabrik i världsklass

Hur du lyckas med din digitala omställning

Varför är det så få som lyckas med sin digitala transformation och vad kan man göra för att undvika ett magplask när man dyker ner i den digitala eran? I denna artikelserie så tar vi en djupare blick på problemen som kan uppstå och ger dig svaren du letat efter för att lyckas. Andra delen, allt om DevOps.

Publicerad: 19.02.2020

Hur du lyckas med din digitala omställning

Varför är det så få som lyckas med sin digitala transformation och vad kan man göra för att undvika ett magplask när man dyker ner i den digitala eran? I denna artikelserie så tar vi en djupare blick på problemen som kan uppstå och ger dig svaren du letat efter för att lyckas. Andra delen, allt om DevOps.

Del 2: Varför du behöver en DevOps-fabrik i världsklass

Det räcker inte att skapa en vinnande digital strategi om du inte lyckas exekvera din strategi. Ett bra genomförande är 90 % av framgången, strategin 10 %, som Percy Barnevik sa. En viktigt grund för att lyckas med genomförandet av din digitala omställning är att bygga en DevOps-fabrik där de nya lösningarna kommer att byggas och de gamla lösningarna renoveras och moderniseras. Intresset för Devops har växt sig starkt sedan begreppet myntades 2009. Men vad är egentligen DevOps och varför har det blivit så framgångsrikt?

Del 2: Varför du behöver en DevOps-fabrik i världsklass

Det räcker inte att skapa en vinnande digital strategi om du inte lyckas exekvera din strategi. Ett bra genomförande är 90 % av framgången, strategin 10 %, som Percy Barnevik sa. En viktigt grund för att lyckas med genomförandet av din digitala omställning är att bygga en DevOps-fabrik där de nya lösningarna kommer att byggas och de gamla lösningarna renoveras och moderniseras. Intresset för Devops har växt sig starkt sedan begreppet myntades 2009. Men vad är egentligen DevOps och varför har det blivit så framgångsrikt?

Vad är DevOps?

Kravet på en kontinuerlig distribution och ökad hastighet på applikations-utvecklingen har fått utvecklingsavdelningen (Dev delen i DevOps) att jobba mer agilt. I takt med att farten ökade så uppstod det mängder av problem för systemförvaltning med drift och support (på engelska operations som förkortas ops). Kulturen och arbetssättet som fanns var att utvecklingsavdelningen bara skickade över allt de producerade till systemförvaltarna och hoppades på det bästa utan att ha någon kommunikation mellan sig. Detta var inte längre skalbart efter den ökade hastigheten och fungerade mer som ett stort farthinder för utveckling och drift.

Det krävdes en förändring i sättet man arbeta på så utvecklingsavdelningen och systemförvaltarna slogs ihop och blev DevOps. Den tysta och egoistiska kultur man tidigare haft emellan sig ersattes av en mer gemensam kultur. Nu har man ett delat ansvar och ägande för att det man utvecklade fungerade. Varje individ har i uppgift att se till så sin kod fungerar tillsammans med teamet genom automatiserad kontinuerlig uppdatering. Transparens och samarbete från start till slut blev nya standarden.

För att få en DevOps fabrik som funkar så bra som möjligt behövs alla byggstenar vara tätt knutna och hänga ihop med den övergripande målarkitekturen och utvecklingsprocesserna.

Utöver att etablera en DevOps-kultur som stärker teamet, så används olika metoder genom applivscykeln för att väcka liv i DevOps. Vissa av dessa metoder hjälper till att accelerera, automatisera och förbättra en specifik fas. Andra spänner över flera faser och hjälper till att skapa smidiga processer som förbättrar produktivitet.

Metoder som kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD) och Agile-programutveckling kommer vi gå in närmare på under kommande artiklar i denna serie om hur du skapar en vinnande digital strategi – och genomför den.

Varför du ska bygga en DevOps-fabrik

Med DevOps så stärker du samarbetet mellan utvecklare, systemadministratörer, kvalitetssäkrare, testare och säkerheten. Kombinerat med automatisering så betyder det att man kan fokusera på kundnytta och ändå vara många gånger effektivare än tidigare! Den kontinuerliga integrationen testar ändringar om de fungerar med andra ändringar genom hela projektets gång. Kontinuerlig leverans ger återkoppling från affärssidan. Mål och visioner styr utvecklingen mer än tekniska krav vilket ger mer än 40% ökning i innovation och ny kod. Det betyder kortare tid till marknad och en produkt som är mer anpassad efter marknaden och konkurrenter, vilket i sin tur leder till högre kundtillfredsställelse. Med DevOps så minskar du risken för problem vid ändringar med upp till fem gånger. Vid möjliga problem så förbättras snittiden för återställning och problemlösning. Resultatet är bibehållen system stabilitet och tillförlitlighet.

Nästa artikel i denna serie kommer gå in på hur du bygger en DevOps-fabrik i världsklass och mer detaljerat om kontinuerlig leverans pipelines.

Läs hela artikelserien