Digital capability
discovery

Vem är denna rådgivning för?

Baserat på fyra byggstenar; enterprise architecture, business process management, IT maturity assessment och value and business model mapping, så gör vi en snabb genomlysning av en organisations nuläge. I den agila värld vi lever i är det allt färre organisationer som har tid att investera i en större genomlysning utan allt fler efterfrågar en snabbare värdeleverans. Vår DCD är till för organisationer som behöver en snabb utvärdering av sin nuvarande IT-förmåga, IT-strategi och IT-roadmap samt hur den stödjer uppsatta affärsmål.

Vad är fördelarna med en DCD?

En DCD ger ett externt expertutlåtande på er IT-förmåga, IT-strategi och IT-roadmap på en övergripande nivå som möjliggör en snabb prioritering av vilka åtgärder som ger bäst effekt. Enkelt uttryck, ni får en tydlig uppfattning om ert nuläge och vilka aktiviteter som är mellan ert nuläge och måläge.

Vad är utkomsten av en DCD?

En DCD ger er en rapport som:

  • Identifierar vilka affärsvärden som kan möjliggöras av ny teknologi och arbetssätt
  • Identifierar vilka digitala färdigheter som finns på plats – och vilka som behöver adderas för att leverera det affären behöver
  • Prioritering av nästa steg
Hur lång tid tar det?

En DCD kräver ca 2 timmar för att besvara förberedande frågor, ca 3 timmar för att genomföra själva workshopen och ca 2 timmar för presentation och samtal kring vår rapport.

Vilka kompetenser får du del av?

För att klara av att ge en relevant nulägesanalys på så pass kondenserad tidsrymd genomför vi en DCD med våra mest seniora rådgivare som alla har åtminstone 10+ års erfarenhet på C-level, antingen som CIO, CTO eller CEO.

Vad behöver vi från er?

Vi behöver tillgång till era affärsmål och IT-strategi, samt 1-3 personer som kan medverka på workshopen. Exempel på roller som oftast är med är CEO, CIO, CTO och affärsområdeschefer.

Specifikationer

Digital capability discovery
Tid
3h för workshop, 1-2h för genomgång av rapport
Leverans
Objektiv rapport kring nuläge, målläge och möjliga nästa steg
Pris
35.000 sek
Kontakta oss