Digitalisera mera – mer miljövänliga industribolag

Digitalisera mera – mer miljövänliga industribolag   

Publicerad: 16.01.2023

Läs fler artiklar om digitalisering av den tillverkande industrin – Hur smart är egentligen din smarta fabrik? 

Att bli miljövänliga och jobba mer hållbart är något som ligger väldigt högt upp på prioriteringslistan hos många företag. Framför allt hos industriföretag som behöver förbättra många steg i sin leveranskedja. Det många först tänker på när man snackar om att göra fabriker mer miljövänliga är att minska utsläppen och använda förnybar el. Men det är bara en väldigt liten del av helhetspusslet. En av de största bovarna är i stället slöseri och ineffektivitet. 

Hur ska man då tänka?

För att industriföretag ska bli mer miljövänliga kommer de behöva ta hjälp av digitalisering och automation. Genom att använda teknik kan företag automatisera sina processer och bättre kontroll över sina produkter och material.  

En av de största fördelarna med digitalisering är att det kan göra processer mer effektiva och därmed minska företagets energiförbrukning. Genom att använda teknik som sensorer och datainsamling kan företaget realtidsdata om hur sina produkter används och hur produktionsprocesserna fungerar. Det kan ge företaget en bättre förståelse för vilka områden som kan förbättras, vilket kan leda till att företaget kan göra sina produkter och processer mer energieffektiva. 

Automation kan också hjälpa företag att bli mer effektiva i hur de använder sina råvaror och material. Genom att använda teknik som sensorer och automatiserade styrsystem kan företaget bättre planera sina produktionsprocesser och minimera slöseri med material. Det kan leda till att företaget behöver använda mindre råvaror och material, vilket kan minska belastningen miljön. 

Här är några områden som ofta är viktiga för industriföretag att automatisera: 

Produktionsprocesser:

Många industriföretag automatiserar sina produktionsprocesser för att göra dem mer effektiva och minska energiförbrukningen. Det kan innebära att företaget använder teknik som datorer och sensorer för att automatisera olika steg i produktionsprocessen, exempelvis att blanda råvaror, tillverka produkter eller att packa produkterna. 

Logistik:

Många industriföretag automatiserar också sina logistikprocesser för att bli mer effektiva och minska energiförbrukningen. Det kan innebära att företaget använder teknik som sensorer och automatiserade styrsystem för att bättre hantera och spåra sina produkter och material.

Kvalitetskontroll:

Många industriföretag automatiserar också sina kvalitetskontrollsprocesser för att säkerställa att deras produkter uppfyller kraven. Det kan innebära att företaget använder teknik som sensorer och datainsamling för att automatiskt inspektera och testa sina produkter.

Hållbar verksamhet kan inte frikopplas från teknik. Det ena är en möjlighet för det andra, och budgetrestriktioner för hållbarhetsinitiativ kan till och med lösas genom att fördelarna med investeringar i smart teknik överförs till hållbarhetsprogrammen. Ny teknik har gjort det möjligt för företag av alla storlekar att minska avfallet, öka effektiviteten och få insyn i hela värdekedjan. 

Andra har också läst