90 miljoner användare av VR och AR! 

90 miljoner användare av VR och AR!

Publicerad: 12.12.2022

Läs fler artiklar om digitalisering av den tillverkande industrin – Hur smart är egentligen din smarta fabrik? 

90 miljoner – Det är antalet augmented reality (AR) användare varje månad i USA, för Virtual reality  (VR) är den siffran 23 miljoner. Det är många användare! Ni har säkert hört uttrycket “tipping point den punkt där en serie små förändringar eller incidenter blir tillräckligt betydande för att orsaka en större, viktigare förändring. I tech brukar den ske mellan 5-10%. 90 miljoner och 23 miljoner för AR/VR är långt över 5-10%. Redan nästa år kommer över 6 miljoner arbetar i fabriker få instruktioner som gör dem mer effektiva genom någon av de här teknologierna.

Hur går det här till då?

VR och AR förändrar tillverkningsindustrin och ger nya möjligheter till utbildning, design och visualisering. Företag som Ford och BMW har redan rapporterat betydande fördelar av att använda VR för att utbilda anställda och förbättra produktionsprocesser, medan DHL och Boeing har använt AR för att öka effektiviteten och minska antalet fel. 

Men vad exakt är VR och AR och hur används de i tillverkningen?  

VR gör det möjligt för användarna att fördjupa sig helt i en digital miljö, vilket ger en unik plattform för utbildning och simulering. Inom tillverkningsindustrin kan VR användas för att skapa virtuella prototyper, simulera utrustning och processer och ge praktisk erfarenhet utan behov av fysisk träning. 

Ford har använt det för att potentiellt minska tiden före produktlansering med mer än 20 procent. Eftersom det krävs mindre tid för att skapa varje modell kan interna och fjärrstyrda team använda sin tid till andra prognoser. Företag kan också skära ner en stor del av sin budget genom att minska utgifterna för: 

  • Bemanning
  • Material
  • Uthyrning av lokaler
  • Forskning och utveckling 

AR, å andra sidan, lägger över digital information på den verkliga världen och ger ytterligare sammanhang och information. Inom tillverkningsindustrin kan AR användas för att förse arbetarna med stegvisa instruktioner och visuella hjälpmedel så att de kan arbeta effektivare och mer noggrant. 

Paul Davies, på Boeing säger ”Våra teoristudier har visat en 90-procentig förbättring av kvaliteten vid första gången jämfört med att använda tvådimensionell information på flygplanet, tillsammans med en 30-procentig minskning av den tid som går åt för att utföra ett jobb.” 

Därför bör ni vara nyfikna på VR/AR 

Fördelarna med VR och AR i tillverkningsindustrin är tydliga: bättre utbildning, ökad effektivitet och minskade kostnader. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas och bli mer tillgänglig är det troligt att vi kommer att se ännu mer utbredd användning av VR och AR inom tillverkningsindustrin. gör dig redo att träda in i en värld med gränslösa möjligheter, där virtuell och förstärkt verklighet revolutionerar sättet vi tillverkar saker . 

Andra har också läst