Del 2: Din guide för att arbeta hemifrån

Del 2: Din guide för att arbeta hemifrån

Publicerad: 19.03.2020

Del 2: Din guide för att arbeta hemifrån

Del 2: Metoder som hjälper ditt team att arbeta hemifrån

Det finns ett flertal metoder som hjälper dig och din organisation att enkelt sköta projektplanering och processhantering. För dagligt arbete rekommenderar vi starkt metoderna Kanban och Scrum. De här två metoderna har många bra punkter som också underlättar när man jobbar på distans. För att hjälpa dig och din organisation att arbeta mer effektivt och agilt både på kontoret och på distans lyfter vi fördelarna med två metoder som fungerar för oss och hur du kan kombinera dem.

Artikeln kommer börja med att kort gå igenom de två metoderna och deras styrkor. Sen avslutar vi med att berätta hur man kan använda dem tillsammans och för att underlätta arbete på distans.

Kanban

Kanban är en väl fungerande metod om du arbetar med processer. Kanban visualiserar både  arbetsflödet och det faktiska arbetet som passerar med hjälp av en Kanban-board. Metoden är en process för att gradvis förbättra ditt arbete- oavsett om det handlar om IT, marknadsföring eller försäljning och kan nyttjas i nästan alla affärsfunktioner. Metoden är byggd på fyra grundprinciper:

 1. Börja där du är
  Kanban ska tillämpas direkt på det nuvarande arbetsflödet. Gör inga ändringar innan, eventuella förändringar som behövs kan ske gradvis över tid i den takt som teamet är bekväm med.

 2. Fortsätt gradvis
  Gör små förändringar snarare än att göra stora radikala förändringar som kan leda till oklarheter inom teamet.

 3. Respektera aktuella roller, ansvar och områden
  Det är inte nödvändigt att göra ändringar i befintliga roller och funktioner som fungerar bra.  Ditt team kommer under arbetets gång se vilka förändringar som behövs för att förbättra arbetet.

 4. Uppmuntra ledarskap på alla nivåer
  Kanban-metoden gör rum för förbättring på alla nivåer i en organisation. Medarbetare uppmuntras att komma med idéer och har möjlighet att visa ledarskap på alla nivåer för att konstant förbättra leverans av produkter och tjänster.

För att Kanban ska fungera måste teamet skapa en Kanban-board, där man visualiserar projektet och processen. Det finns en tydlig struktur för hur arbetet ser ut. Vem som gör vad och vart i processen man befinner sig. Här är ett exempel på hur en Kanban-board kan se ut:

Scrum

Vårt upplägg av scrum erbjuder enorm flexibilitet och kontroll av värdet på leveranser via nära arbete med budgeten, backlog och översyn av de levererade funktionerna i varje sprint-etapp. De två viktigaste personerna i projektet är Scrum-teamledaren och produktägaren (som representerar kunden). Produktägaren skapar backlogen. Produktägaren och Scrum-teamledaren arbetar nära ihop, de behöver komma överens om varje sprints omfattning och resultats mål. En sprint-budget – per kvartal eller för hela projektet. Produktägaren ansvarar också för granskningarna och tester av produkten.

Vår metod bygger – Scrum Team as a Service liknar metoden Agile automation, som Federico Berruti, Geet Chandratre och Zaid Rab med McKinsey har utvecklat. Deras metod, är baserad på Scrum-principerna men anpassar sig till AI och dess krav på att skala eller automatiserade miljöer.

 1. Teamstruktur

 2. Förhandsdesign

 3. Berättelser drivna av triggers

 4. Hanteringar av publiceringar

 5. Programstöd

Om du vill veta mer om Scrum så kan du läsa vår artikel som går in på djupet.

Om du förhåller dig till de här två arbetssätten så kan du förvandla hemmet till ett virtuellt kontor. Med hjälp av Kanban och program som Jira eller Trello visualiserar man upp workflowet och varje etapp. Visualiseringen hjälper teamet att hålla koll på vad alla gör och tillåter lätt upptäckten av hinder i projektet. Scrum-metodens team strukturer som bygger på tydliga roller, återkommande möten där förväntningar kring varje etapp tas upp och diskuteras funkar utmärkt i kombination med Kanban. Använder man båda metoderna på ett bra sätt blir man väl förberedd, agil och strukturerad. Både på kontoret och utanför!

Andra har också läst