Artikelserie: Effektivisering genom digitalisering- Del 4 DevOps

Effektivisering genom digitalisering

En artikelserie om varför rätt kultur och metoder är ett måste för att lyckas med digitalisering. Du är inne på fjärde delen- DevOps

Läs de första tre delarna

Del 1- Hitta rätt kultur 

Del 2- Fördelarna med mikrotjänster 

Del 3- Gå till produkt ist för projekt 

År 1960 var livslängden på ett bolag på Forbes 500-list 60 år, 2012 var längden nere på 20 år. Företagens livslängd blir kortare och kortare vilket är en tydlig konsekvens av alla företag som inte i tid förstår möjligheterna med den skenande teknikutvecklingen. Efter att ha pratat med över Svenska 100 CIO’er och CDO’er är det tydligt att många företag kämpar med att förstå möjligheterna med digitaliseringen för just deras företag. Vi plockat ut de viktigaste byggklossarna för att du ska lyckas med ditt företagsbygge 2020! I den här artikel fokuserar vi på DevOps.

Vill du ta reda på mer? Läs vår guide – Effektivisering genom digitalisering – Så vinner du under 2020-talet 

DevOps

Kravet på en kontinuerlig distribution och ökad hastighet på applikationsutvecklingen har fått utvecklingsavdelningen att jobba mer agilt. I takt med att farten ökade så uppstod det mängder av problem för systemförvaltning med drift och support (på engelska operations som förkortas ops). Kulturen och arbetssättet som fanns var att utvecklingsavdelningen bara skickade över allt de producerade till systemförvaltarna och hoppades på det bästa utan att ha någon kommunikation mellan sig. Detta är inte längre skalbart efter den ökade hastigheten och fungerade mer som ett stort farthinder för utveckling och drift. Det krävdes en förändring i sättet att arbeta på utvecklingsavdelningen och systemförvaltarna slogs ihop och blev DevOps. Den tysta och egoistiska kultur man tidigare haft emellan sig ersattes av en mer gemensam kultur. Nu har man ett delat ansvar och ägande för att det man utvecklade fungerade. Varje individ har i uppgift att se till så sin kod fungerar tillsammans med teamet genom automatiserad kontinuerlig uppdatering. Transparens och samarbete från start till slut blev nya standarden.

För att få DevOps fungera så bra som möjligt behövs alla byggstenar vara tätt knutna och hänga ihop med den övergripande målarkitekturen och utvecklingsprocesserna.

Utöver att etablera en DevOps-kultur som stärker teamet, så används olika metoder genom applivscykeln för att väcka liv i DevOps. Vissa av dessa metoder hjälper till att accelerera, automatisera och förbättra en specifik fas. Andra spänner över flera faser och hjälper till att skapa smidiga processer som förbättrar produktivitet.

Nästa steg

DevOps är en del av alla byggklossar som du behöver ha koll på för att lyckas med ditt företagsbygge under 2020. Den här artikel är en del av vår artikelserie “Effektivisering genom digitalisering”. Samla på dig alla byggklossarna och läs de andra delarna av serien!

Läs de andra delarna från artikelserie