Euvic fortsätter investera mot 500 MSEK – anställer Richard Hammarström i rollen som COO

Pressmeddelande: Euvic fortsätter investera mot 500 MSEK – anställer Richard Hammarström i rollen som COO

Publicerad: 20.05.2021

Euvic, som haft en kraftig tillväxt sedan intåget i Sverige för 3 år sedan, gör nu en nyckelrekrytering för att fortsätta sin tillväxtresa. Vi är nu över 100 anställda som arbetar för den Nordiska marknaden. Vi märker en fortsatt stark efterfrågan efter agila produktteam som kan hjälpa företag i sin digitaliseringsresa med att automatisera processer, bygga bättre digitala kundbemötanden och använda teknik som AI och IoT för att skapa nya affärer och tjänster.

För att hantera den kraftiga tillväxten har vi rekryterat Richard Hammarström i rollen som COO. Richard har en mycket gedigen bakgrund inom it-branschen där han i 20 år har varit med och byggt upp Office management från ett mindre bolag till en nordisk miljardkoncern med kunder globalt. Vi har stora förhoppningar att göra en liknande resa och då kommer Richards erfarenhet och kunnande till stor användning.

Andreas Södermark, VD Euvic Sverige, om rekryteringen

”Den resa Euvic gör, både på koncernnivå där vi har dubblerat koncernen från 1700 anställda 2018 till 3500 anställda idag, och i Sverige gått från 1 – 100 anställda på 3 år, är anmärkningsvärd. Tillväxten är ett kvitto på det värde vi skapar genom vårt engagemang och vår expertis för våra kunder. Vi vill fortsätta skapa detta värde och ser nu att vi då vill investera i  humankapital. Richard är en person med stort hjärta, huvudet på skaft och en ovärderlig erfarenhet. Vi är mycket glada för att Richard vill vara med på vår resa mot 500 MSEK och Nordens nöjdaste kunder”

Richard Hammarström, COO Euvic Sverige, om rekryteringen 

”Euvic är ett mycket spännande bolag med lojala kunder, engagerade medarbetare, unik kompetens och ett fantastiskt erbjudande.

Under pandemin har digitaliseringsutmaningarna och effektivitetsproblemen inom företagen blivit uppenbara och påskyndar nu marknadens digitala transformation. Pandemin har inneburit ändrade arbetsmönster och ökat efterfrågan av effektiva och automatiserade tjänster. Vi befinner oss i en kraftfull strukturomvandling där kompetensbrist är ett faktum och för att alla i samhället ska kunna delta krävs nya arbetssätt. Här spelar den unika kompetens Euvic besitter inom digitalisering och automatisering via IOT, Data och AI en viktig roll. Jag är mycket glad och stolt över förtroendet att axla rollen som COO och ser mycket positivt på Euvic och våra kunders framtid.”

Andra har också läst