Fem nyckelfaktorer till ett framgångsrikt team

5 nyckelfaktorer till ett framgångsrikt team

En arbetsplats där du kan vara dig själv fullt ut och där hela teamet hjälper varandra att komma till sin rätt gör det inspirerande och roligt att gå till jobbet.  Ett framgångsrikt team handlar inte bara om praktiska kunskap utan snarare o individer och deras personlighet och hur vi hittar ett samspel för att alla ska hitta sin plats.

Publicerad: 20.01.2020

Människor ska få komma på sin plats och göra mer av det dem älskar. Att arbeta i en trygg miljö där ditt team inte är rädda för att testa nya idéer och våga misslyckas, utan att vara rädd för en utskällning eller att bli dömd för sitt arbete, är något som många strävar efter.  För att bena ut vad som krävs för att bygga ett optimalt team där alla kommer till sin rätt och skapar en bra gruppdynamik, arbetar vi på Euvic med Strengthsfinder för att hitta våra styrkor. Vi åker iväg med hela teamet varje kvartal för att reflektera och hitta nya sätt att utvecklas. Vi strävar även efter att skapa en öppen kultur där vi lyfter varandra varje dag. Mycket av det vi gör bygger på Googles forskning där Google genomfört intervjuer och studier på hundratals grupper och enskilda medarbetare i bolaget för att få fram faktorer som bygger ett framgångsrikt team. Vi är eniga med resultatet av Googles forskning, är du?

Fem nyckelfaktorer som ligger till grund för ett framgångsrikt team
 1. Psykologisk säkerhet

  Ditt team vågar ta risker och testa nya idéer, vara sårbara inför varandra. Teamet behöver arbeta i en miljö där alla tankar och frågor kan lyftas, utan att dem ska bli dömda av andra. 

 2. Pålitlighet

  Alla litar på varandra,  levererar sitt arbete i tid och med hög kvalité. Alla i teamet vet sin egen roll och förväntningar men även vad ens medarbetare arbetar med.

 3. Tydlighet och struktur

  Det finns tydliga mål och roller och förväntningar för varje individ i teamet och för teamet överlag. Med hjälp av en tydlig agenda och en tydlig ledare där gruppmöten har en given plats i schemat kommer kommunikationen och strukturen för hur teamet arbetar bli tydligt. Det kommer underlätta för att arbeta mot de uppsatta målen.

 4. Meningsfullhet

  Visa uppskattning och tacksamhet till alla som arbetar i teamet. Positiv feedback med enkla medel som att säga tack  eller att erbjuda hjälp skapa en känsla av syfte.

  Det är viktigt att alla individer i teamet känner att deras arbetsinsats skapar värde för dem själva, även på ett personligt plan.  Att skapa värde ser ut på olika sätt beroende på person. Det kan exempelvis vara ekonomisk säkerhet, familj eller att hjälpa teamet framåt.

 5. Påverkan

  Att påminna teamet om den större visionen och om teamets direkta bidrag till att hjälpa företaget nå sitt mål kommer ge insikt kring hur arbetet som teamet lägger ner gör skillnad.

Andra har också läst