Fem tecken på att det är dags att byta ut din servicedesk

5 tecken på att det är dags att byta ut din servicedesk

 

Servicedesken spelar en nyckelroll när det kommer till första kontakten mellan användare och en IT-organisation. Det är viktigt att din servicedesk är anpassad till att att kunna möta din organisations behov och krav. Hur kan du vara säker på att din servicedesk behöver bytas ut? Freshwork har sammanställt en lista som hjälper dig uppmärksamma de signaler som visar på att du behöver byta ut din servicedesk.

1. Du betalar för mer än du är medveten om

Du ska betala för det du använder. Alltför ofta tillkommer det tilläggsavgifter som inte är rimliga för det du faktiskt använder. Märker du att det tillkommer avgifter utöver det du har avtalat från början? Då betalar du mer än du borde göra.

2. Lång tid för anpassning

Freshworks understryker att äldre IT-system ofta är för komplexa för att kunna anpassa sig efter hur snabbt vi idag genomför förändringar. Utan interna konsulter och utvecklare kan det bli svårt att hantera implementering och pågående förändringar i det tempot som krävs. Känns varje uppdatering som ett stort projekt och kräver månader av din tid? Då är det ett tecken på att din servicedesk är för komplex i förhållande till vad din organisation behöver.

3. En för komplex produkt

Du behöver se efter om ditt system innehåller funktioner som du aldrig kommer använda. Du ska inte behöva betala för funktioner som verksamheten inte kommer ha någon nytta av. Det är inte bara en kostnadsfråga utan det blir även mer invecklat för ditt team att utföra sitt arbete då de blir begränsade i sin support mot användarna.

1. Du betalar för mer än du är medveten om

Du ska betala för det du använder. Alltför ofta tillkommer det tilläggsavgifter som inte är rimliga för det du faktiskt använder. Märker du att det tillkommer avgifter utöver det du har avtalat från början? Då betalar du mer än du borde göra.

2. Lång tid för anpassning

Freshworks understryker att äldre IT-system ofta är för komplexa för att kunna anpassa sig efter hur snabbt vi idag genomför förändringar. Utan interna konsulter och utvecklare kan det bli svårt att hantera implementering och pågående förändringar i det tempot som krävs. Känns varje uppdatering som ett stort projekt och kräver månader av din tid? Då är det ett tecken på att din servicedesk är för komplex i förhållande till vad din organisation behöver.

3. En för komplex produkt

Du behöver se efter om ditt system innehåller funktioner som du aldrig kommer använda. Du ska inte behöva betala för funktioner som verksamheten inte kommer ha någon nytta av. Det är inte bara en kostnadsfråga utan det blir även mer invecklat för ditt team att utföra sitt arbete då de blir begränsade i sin support mot användarna.

4. Något enkelt blir omständigt

Det finns en risk att dina medarbetare tycker det är omständigt att använda servicedesken och den support som erbjuds. Nedan hittar du tre vanliga orsaker till varför:

– Din servicedesk är tillgänglig men inte åtkomlig: IT-portalen går inte att komma åt på mobila enheter. Portalen blir därför svår att hitta vilket skapar barriärer mellan slutanvändarna och IT-teamet, som blir begränsade till servicedesken.

– Ni behöver ta in externa konsulter för att implementera nya förändringar för att din organisation har svårt med att hantera en förändring i arbetsflödet.

– Din servicedesk är inte designad utefter ett användarcentrerat perspektiv. Finns det ett komplicerat gränssnitt kopplat till invecklade funktioner och en mängd Call to Action, då blir det ett tungt arbete för teamet som ska arbeta och spendera flertalet timmar i systemet varje dag.

5. IT är en viktig del av din verksamhet

Det är viktigt att IT ses som en del av verksamheten för att kunna vara med och skapa ett affärsvärde. Du behöver ha en servicedesk som är byggd utefter din organisations behov och som är byggd för att smidigt kunna genomgå de förändringar som behövs.

Andra har läst