Framgångssaga: Coach Buddy, en applikation för människors hälsa

Framgångssaga:

Coach Buddy, en applikation för människors hälsa

Fit4livings utgångspunkt var en äldre applikation som inte var anpassad till företagets tillväxt. Därför behövde de utveckla en applikation som är i linje med var företaget befinner sig idag. Den nya applikationen behövde fokusera på samarbete, och vara anpassad för att användas av både enskilda kunder och grupper. En av de viktigaste delarna var att appen skulle innehålla en träningsbank. Lyssna på Ida Hedstad, grundare av Fit4Living och ta del av hennes tankar kring samarbetet.

Vill du ta reda på mer?  – Läs mer om samarbetet med Fit4Living här

Se fler videos