Framgångssaga: Tendium, AI automatiserar anbudsprocessen

Framgångssaga:
Tendium, AI automatiserar anbudsprocessen

Tendiums mål är att med hjälp av AI automatisera processen, och i sin tur förenkla arbetet med upphandlingar. Man saknade den seniora erfarenheten och kunskapen som krävdes för att bygga en AI, och valde därför att leta efter relevanta IT-leverantörer för att exekvera sin idé. Lyssna på Hannes Dernehl, VD på Tendium om hur han ser på samarbetet.

Vill du ta reda på mer?  – Läs mer om samarbetet med Tendium här

Se fler videos