Set Up

Set Up är ett konsultföretag som erbjuder stora och mindre företag, myndigheter, och organisationer en strategisk partner under hyreskontraktets hela livscykel. Affärsidén är att genom kvalitativ projekt- och förändringsledning hjälpa sina kunder till bättre, lönsammare, effektivare och mer verksamhetsanpassade lokaler. Verksamheten bedrivs inom de fyra områdena rådgivning, projektledning, design och digitala lösningar.

Huvudkontor

Sverige, Stockholm

Bransch

Fastighet

Applikation effektiviserar fastighetsbranschen

Utmaning

En av Set Up’s tjänster är att genomföra Säkerhetsanalyser och inspektera fastigheter med avseende på fysisk säkerhet. Då tittar man bland annat på säkerhetsdörrar, larmsystem, CCTV och mycket mer. Arbetet genomfördes och administrerades tidigare manuellt. Det var dubbelarbete vid dokumentering av inspektionsdata, låg dataintegritet, manuellt arbete med att skapa rapporter och en begränsad överblick av pågående inspektioner.

Lösning

Set Up var i behov av ett digitalt system med möjlighet att samla all information och data från sina inspektioner. Processen består av tre delar; samla information, genomföra analys samt att skapa rapporter.

För att möta Set Up´s behov valde vi att bygga en app där de tre stegen i processen samlades. Appen innehåller flertalet funktioner för att effektivisera för användaren som exempelvis;

  • Produktbank
  • Sökfunktion
  • Flexibelt och lättanvänt användargränssnitt
  • Kategorisering
  • Dokumenthantering
  • Rapportering

Resultat

Med den nya applikationen kan Set Up genomföra sina inspektioner digitalt via appen. Med alla nya funktioner finns en tydlig struktur och inrapporteringen är betydligt smidigare, tidseffektiv och risken för felaktigheter har minskat. Med hjälp av det nya systemet går det snabbt och smidigt att sammanställa en rapport som senare skickas till kund med åtgärder som behöver genomföras.

Euvic har varit enkla och flexibla att samarbeta med. Tillsammans har vi arbetat fram en digital produkt med god kvalitet som hjälper våra säkerhetskonsulter i sitt arbete. Vi kommer fortsätta arbeta med Euvic för vår digitala produktutveckling då de är en bra partner till mig som produktägare”; Robert Trouin, Projektledare IT och digitalisering

Robert Trouin

Projektledare IT och digitalisering