Ardent

Ardent är branschledande inom nödhjälp och bortsortering av vrakdelar. Företaget grundades 2015 för att erbjuda en omfattande lösning för sjöfartsindustrin.

Huvudkontor

Nederländerna

Bransch

Sjöfartsindustrin

Första till tredje linjen IT-support

Bakgrund

Grunden till Ardent ligger i sammanslagningen mellan Svitzer Salvage och Titan Salvage. Båda bolagen hade sedan tidigare erfarenhet av att använda en outsourcad IT-helpdesk. Företaget behövde en partner som kunde hjälpa dem med att implementera de lokala servrarnas infrastruktur och nätverk på alla kontor världen över. Det fanns ett behov av att få hjälp med hanteringen av servrarna och tjänster i Microsoft Azure Cloud. Dessutom förväntades samarbetspartnern förse Ardent med första, andra och tredje linjen av IT-supporttjänster.  För att hitta sin framtida samarbetspartner bjöd Ardent in ett flertal externa leverantörer där Euvic var en av leverantörerna i upphandlingen.

Utmaning

Ardent sökte en stabil samarbetspartner som kunde förse dem med en bredd av IT-tjänster som ur ett långsiktigt perspektiv kunde ge Ardent support för deras digitala affärsinitiativ. Den blivande samarbetspartnern förväntades även ha tidigare erfarenhet av att leverera IT- helpdesktjänster för globala företag med filialer världen över. I starten av samarbetet var den viktigaste utmaningen migreringen av e-post och filer från de två bolagen till ett nytt och återanslutningen av alla datorer till ett nytt domän. Allt skulle ske samtidigt som Ardents verksamhet var igång som vanligt.

Lösning 

Den räckvidd för IT-supporten som erbjuds av Euvic inkluderar följande tekniker och lösningar:

 • Microsoft Office 365 (Postboxar, kontakter, kalendrar, uppgifter, OneDrive)
 • Microsoft Azure (Virtuella Servrar)
 • Microsoft System Center ( Operations Manager, Configuration Manager, Virtual Machine Manager, Endpoint Protection och andra)
 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Sharepoint
 • Microsoft Yammer
 • Infrastrukturen för servrar, nätverksenheter och annan datorutrustning
 • Personalens personliga datorer och mobila enheter
 • En enda kontaktpunkt för alla Ardents IT-system. Där MS Dynamics NAV, ThinkingPhones, TruPhone, ChromeCRM, Oracle Hyperion, JetReports, Adobe, och för internetleverantörer på varje kontor inkluderas.

I SLA:t undertecknat av företagen garanterade Euvic IT-support dygnet runt till Ardent. Tjänsten tillhandahålls till alla företagets kontor, inklusive USA, Nederländerna, Singapore, Korea, Sydafrika, Australien, Brasilien och Storbritannien.

Arbetssätt 

Euvic har tillsatt över 20 konsulter och ingenjörer för att arbeta tillsammans med Ardent. De är grupperade efter tre team som ser ut på följande sätt:

 • Första linjen av support: är tillgängliga dygnet runt.  Alla i teamet pratar flytande engelska och är utbildade för att kunna lösa problem relaterade till lokala datorer, mobila enheter, skrivare, nätverksuppkopplingar, Office 365 samt SharePoint.

 • Andra linjen av support: även det här teamet är tillgängliga dygnet runt. Teamet utför komplexa administrativa uppgifter och löser mer allvarliga frågor och uppgifter som den första stödlinjen lämnar över till dem.

 • Tredje linjen av support: teamet utför uppgifter relaterade till implementeringen av nya teknologier samt behandlar den nuvarande utvecklingen av den interna SharePoint-portalen och den offentliga webbplatsen.

Resultat

Minska kostnaderna för helpdesk-tjänster
Tack vare samarbetet med Euvic kan nu Ardent ta del av IT-helpdesktjänster dygnet runt. Tjänsterna är lägre i kostnad än vad det hade varit att använda sig av samma tjänster från USA. Samtidigt som den håller hög kvalité.

Omedelbart IT-stöd i processen med att forma företaget
Grundat på erfarenhet kunde Euvic inte enbart migrera e-post och dokument från båda företagen till det nya samt flytta datorer mellan domäner. Euvic kunde även snabbt designa och  konfigurera IT-infrastrukturen, inklusive lokala servrar och nätverk som efterfrågades av Ardent.

Ge stöd i processen av att migrera till molnet och nya digitala initiativ
Euvic gav också stöd till Ardent i processen att migrera sina IT-tjänster till Microsoft Cloud, vilket gjorde det möjligt för Ardent att sänka sina kostnader med cirka 30 procent inom området. Med hjälp av Euvics breda kompetensutbud kan företaget dessutom snabbt och flexibelt stödja Ardents idéer som syftar till att skapa ytterligare IT-besparingar och förbättra prestandan i hela organisationen.

Enkel hantering av IT-helpdesk
Euvic är ansvarig för ett flertal IT-relaterade projekt för Ardent världen över.  Det har resulterat i ett gemensamt IT-kompetenscenter som gör det enklare och snabbare att lösa de IT-relaterade problem som påträffas över alla Adrents filialer. Sättet man samarbetar på är smidigt då det gör det lättare att hantera och kontrollera kostnadseffektiviteten.

Vi behövde en stabil partner som kunde förse oss med omedelbara och kostnadseffektiva IT-supporttjänster över hela världen. Samtidigt ville vi att vår nya partner skulle ha möjligheten att stödja våra nya digitala affärsinitiativ med en bred kompetens, framförallt inom området av Microsoft-teknik  och dess förmåga för snabba och flexibla åtgärder. Med Euvic har vi hittat den partner vi behöver för att lyckas.

Peter Pietka

Tidigare CEO på Ardent