VR

Med 3900 anställda, 900 bussar, 150 tåg och 90 spårvagnar hjälper VR (fd Arriva) Sverige 170 miljoner resenärer varje år att nå sina destinationer.

Huvudkontor

Sverige, Stockholm

Bransch

Transport

Molninfrastruktur, IoT och automatisering

Utmaning

IT-miljön var gammal och instabil med flera legacy-system som inte underhålls korrekt. Detta resulterade i att VR (fd Arriva) hade en betydande mängd driftstopp. Driftstoppen orsakade stora påföljder från trafikoperatörerna på grund av att trafiken stod still eller för att VR inte kunde lämna rapporter i tid. En annan utmaning förutom en föråldrad IT-miljö var att transportbranschen digitaliserades och VR befann sig i en position där det var svårt att behålla affärer. Deras gamla IT-miljö kunde inte stödja ökad digitalisering, med behovet av att ge bättre data både till busschaufförer, trafikplanerare och också kunna strömma data i realtid till trafikoperatörer som SL.

Lösning

I den första fasen migrerade VR, med hjälp av Euvic, hundratals Windows-servrar till molnet, inklusive stora företagskritiska SQL- och Oracle-databaser. Euvic analyserade befintliga applikationer och gjorde dem molnklara. Euvic migrerade också flera SQL- och Oracle-databaser till Relational Database Services för att dra nytta av användarvänligheten för hanterade tjänster. 

I den andra fasen, efter att ha stabiliserat och moderniserat IT-miljön i slutet av 2017, som också inkluderade en övergång till O365 och bygga en ny, modern slutanvändarplattform, började VR bygga digitala lösningar för att förbättra och optimera hur de körde sin tågtrafik. VR kunde nu vinna flera nya trafikavtal eftersom de kunde visa upp ett bättre sätt att hantera trafik än sina konkurrenter. I detta fall var Euvic ansvarig för att tillhandahålla två team med utvecklingsresurser för VR för att kunna slutföra sin ”tågportal”, en portal med digitala lösningar för att hantera tågtrafik.

I den tredje fasen, i början av 2018, mognade VR ytterligare och implementerade SAFe som ett sätt att förbättra samarbetet mellan verksamheten och IT, för att få mer värde av deras ökade digitaliseringsinsatser. VR valde nu att också digitalisera sin bussdrift. Euvic tillhandahöll inte bara huvuddelen av utvecklingsresurserna, utan också ett systemteam som planerade, byggde och implementerade en CI / CD-pipeline som gjorde det möjligt för VR att drastiskt förbättra kvaliteten och hastigheten på utvecklingen, samtidigt som man sänkte driftskostnaderna för att upprätthålla de nya lösningarna.

En kostnadseffektiv framtid

Sedan lanseringen av bussportalen i juni 2019, en portal med digitala lösningar för att hantera busstrafik, har VR haft noll driftstopp på den tekniska plattformen och mycket få tekniska problem. Det finns naturligtvis en orderstock med nya krav från verksamheten, men driftskostnaderna för att driva de nya plattformarna är ungefär en tredjedel av kostnaderna för att driva tågportalen, som inte byggdes på en gemensam CI / CD-pipeline där alla utvecklingsteam byggde lösningarna på samma sätt. Tågportalen omstruktureras nu och kommer i slutet av 2020 att flyttas till samma CI / CD-pipeline som används av bussportalen.

Resultat

Sammanfattningsvis är VR nu i en utmärkt position att fortsätta växa i Sverige och har helt förändrat sitt sätt att arbeta. IT är nu en avgörande affärsstöd och affärsmöjlighet, vilket var långt ifrån fallet 2016. Euvic har genom denna digitala omställning spelat en avgörande roll för att förse VR med hög kvalitet och kostnadseffektiva team för utveckling och infrastruktur. Under omvandlingen har Euvic också hjälpt VR att spara driftskostnader med implementeringen av en CI / CD-pipeline, en gemensam handbok för  utveckling- och arbetssätt som gör utvecklingen mycket mer strömlinjeformad och effektiv än 2017.