Cardiovelo

Huvudkontor

Polen

Bransch

Hälsa och sport

Anställda

En applikation för återhämtning med fokus på hjärtat

Summering 

Bra vård innebär en snabb återgång till ett liv med hög kvalitet. Cardiovelo-applikationen hjälper personer med hjärtproblematik att återgå till en fysisk vardag med hög livskvalitet. Att återgå till fysisk aktivitet och fysiska mål blir mycket lättare när personer som tränar har en personlig träningsplan och motiveras av att följa statistik, framsteg och ständig kontakt med en specialist.

Utmaning

Cardiovelo-företaget ville skapa ett praktiskt verktyg för personer med hjärtproblem, som vill återgå till fysisk aktivitet. För att möjliggöra detta ville man ha en digital lösning där träning sker på en elcykel med stöd av ett träningsband och en telefon. Utmaningen är definierad i två områden – Klienter och specialister (läkare, terapeuter eller nutritionister):

 • För klienter vill man kunna förse information som hälsodata, analys av sin egen träning och framtidsplaner för sin träning efter man avslutar sitt träningsprogram
 • För spevialister vill man kunna samla in information/data om sina klienter för att ge en så individanpassad träning som möjligt.

Lösning

Lösningen är Cardiovelo – en innovativ applikation som fokuserar på att upprätthålla regelbunden och säker träning med hjälp av en elcykel. Applikationen är byggd och utformad för vårdpersonal och deras tillfrisknande klienter.

Cardiovelo fungerar endast i kombination med en elcykel och en pulssensor. Och endast efter specialistkonsultation med egen läkare, terapeut eller nutritionist. Denna lösning är att minimera risken för skador och samtidigt maximera sannolikheten för att uppnå de planerade fysiska målen av kunderna. Applikationen innehåller en mobil- och en stationär version för att båda parter enkelt ska kunna använda verktyget.

Cardiovelo är avsedd både för användare som vill genomgå de planerade och kontrollerade rehabiliteringsspecialisterna, men också för tränare, läkare eller nutritionister som vill följa sina klienters aktiviteter löpande och beställa vidare utbildningsplaner för dem.

De viktigaste fördelarna för en specialist:
 • Snabbt och exakt definierade individuella cykler och träningsenheter för din patient
 • Övervaka patientens framsteg med hjälp av grafer genererade från träning och justera arbetsbelastningar baserat på dem
 • Dataanalys under träning i förhållande till fastställda övre eller nedre gränser leder till en förstärkning eller försvagning av stöd under träning
 • Patientsäkerhet – applikationen kan integreras med en elcykel och en pulssensor som övervakar rehabiliteringsförloppet
De viktigaste fördelarna för klienten:
 • Applikationen hjälper dig att gå ner i vikt, förbättra hjärteffektiviteten, minska kolesterolet och stärka skelett- och muskelsystemet på ett kontrollerat sätt efter skador och sjukdomar
 • Analys av hjärtfrekvensdiagrammet i förhållande till träningstiden och dess distans, gör att läkaren kan välja de optimala parametrarna för dig
 • Det är läkaren/terapeuten/dietisten som introducerar belastningsparametrar i din profil lämpliga för det mål du ska uppnå
 • Efter träning, möjlighet att dela en större eller mindre framgång på sociala profiler

Applikationen är uppdelad i 4 viktigaste moduler: konsulter, kunder, cyklar och uthyrning. Hos Cardiovelo finns alla funktioner till hands. Du har enkel tillgång till att sätta träningsmål och till en specialist som följer dina framsteg löpande. Den mobila versionen kommer främst att användas av kunder – under träning och övervakning av deras framsteg mellan träningspassen. Desktopversionen av applikationen är designad för specialister som kommer att använda den huvudsakligen under arbetstid.

Design

Två viktiga faser var skapandet av logotyp och färbeslutet på applikationen. Logotypen skulle vara modern, lätt och ovanlig och passa in i varumärkets visuella identitet. Färgvalet ska gynna mottagandet, säkerheten och förknippas med en lösning för specialister inom medicinbranschen. Vårt mål var att få in kundens vision i en applikation, från logotypdesignen, via varumärkets visuella kommunikation till den slutliga designen av applikationen och webbplatsen. Ur ett UX-perspektiv var den viktigaste aspekten att placera de viktigaste funktionerna i applikationen på hemskärmen så att de var begripliga och lättillgängliga, dvs.

 • planerade utbildningar under fortlöpande övervakning av specialister – deras uppgift är att införa lämpliga belastningsparametrar
 • träningshistorik med praktisk framstegsstatistik i form av grafer per vecka/månad/år, samt genomförda träningscykler
 • förhandsgranskning av den aktuella rutten under utbildningen tillsammans med nödvändig information om dess kurs
 • möjlighet att övervaka träningshjärtats puls
 • förhandsvisning av hyrutrustning och tillgänglig utrustning med kontaktuppgifter och cykelmodeller

Reslutat

Med hjälp av Cardiovelo kan personer med hjärtproblematik återgå till en fysisk vardag på ett säkert och effektivt sätt. Specialister som baserat på kllienters data kan vägleda och individanpassa träning för att hjälpa sina klienter nå deras fysiska mål.