Janta Logistics

Janta Logistics - en regional aktör i Baden-Württemberg inom expresstransport och lagerhållning. Logistik är ett globalt spel, ett komplext och utmanande pussel av fordon, data och last. Fokus ligger varje dag på att kunna leverera beställda varor på ett säkert och pålitligt sätt.

Huvudkontor

Tyskland

Bransch

Transport

En digital framgång för logistikföretag

Summering 

En holistisk lösning för hela leveranskedjan. Med hjälp av design- och utvecklingsarbete har vi skapat en webbplats med möjlighet att logga in på kundtjänstplattformen. Plattformen hanteras från en oberoende ledningspanel av anställda och logistiker i Janta-teamet. Plattformen är direkt relaterad till två applikationer. Samarbetet resulterar i effektiv förståelse och snabb implementering av kundernas behov.

Utmaning

Transportbranschen är ett affärsområde med många olika grenar, som är i ständig utveckling. För att Janta Logistics inte ska tappa sin konkurrenskraft måste man hitta nya digitala vägar. Därför behövde man hjälp med att översätta nya idéer och tekniska lösningar för stora företagskunder. Det fanns tre definierade utmaningar att hitta lösningar till.

 • Effektivisera admnistrativa uppgifter som exempelvis datahantering, lagerhantering, leveransstatus,  kundlistor och fakturor.
 • Kundrelaterade utmaningar som att bättre kunna kommunicera med kund, öka sin kundnöjdhet och förbättra sin transport/order-information.
 • I leverantörrelaterade utmaningar vill man förbättra samarbetet med sina underleverantörer och erbjudan bättreoch mer specifik beställningsinformation

Lösning

Att utveckla en holistisk lösning för leveranskedjan kräver en utvecklingsprocess som inkluderar hantering av e-handel, avtalslogistik, landtransporter, expresstjänster, tullklarering, lagring. Därför kräver systemen och lösningarna en bredare syn.

Med hjälp av design- och utvecklingsarbete har vi skapat en webbplats med möjlighet att logga in på kundtjänstplattformen. Plattformen hanteras från en oberoende ledningspanel av anställda och logistiker i Janta-teamet. Plattformen är direkt relaterad till två applikationer: LENA – App för kunder och Freight – App för transportörer.

Med hjälp av plattformen kan anställda effektivt kommunicera med expeditionsföretag såväl som direkt med anställda och förare. De använder även plattformen för att driva hela företagets redovisningslager. Det är möjligt att hantera förfrågningar eller bilflottans rutter, övervaka försändelsernas resor och fordonens aktuella placering, samt planera framtida rutter eller omlastningar. Med hänsyn till fordonets beläggning beroende på volymen, samt den maximala arbetstiden för föraren (inklusive tid för raster och stopp).

Management panel

Huvudfunktionaliteten i panelen som hanteras av Jantas team är:

 • fraktpanel inkl. leveransorder med ruttplanering, ruttvaraktighetsrapport, förfrågningar och fordon/leveranskarta med aktuell plats för lastbilar och paket.
 • transportörer och kundlista
 • ekonomiområde, där data, detaljer hanteras och fakturor genereras
 • lagerhantering med lista över aktuella artiklar och deras detaljer, även produkthistorik
 • nationell fraktprisgenerator som inkluderar avstånd och vikt på paketet, detaljer om paketens dimensioner, frakt på arbetsdagar och andra regler som styr utskick av paket
 • fraktkonfigurator relaterad till platsen i världszonen
 • everansstatus, avancerad rutterkonfigurator och ett system som genererar en visualisering av lastningen av en lastbil med specifika dimensioner av paketet, möjliggör optimering av resor och stödjer lastarna i att ordna transporter
LENA-app för kunder

LENA-applikationen gör det enkelt för kunderna att kontrollera sina transporter och hålla kontakten med Jantas team. Appen möjliggör bokningar, utvärderingar, uppföljningar och kommunikation.

Freight – App för transportörer 

Ansökan vänder sig till transportörer – kommersiella användare eller fristående transportföretag med egen lastbil eller skåpbil (eller med flera fordon) som vill samarbeta med Janta som underleverantörer. Det fungerar som ett enhetligt verktyg för kommunikation mellan Janta och underleverantörer.

Freight App, efter godkännande och auktorisation av underleverantör, gör det möjligt att kontrollera och hantera beställningar för leverans som Janta lägger till underleverantörer.

Underleverantörer kan definiera en flotta av tillgängliga lastbilar, se och svara på förfrågningar om offerter för frakttjänster skapade av Janta-teamet, få tillgång till planerade rutter och rapportera framsteg i leveransen. Instrumentpanelen för frakt-appen inkluderar:

 • ny orderlista samt beställningar under transport, levererade och behandlade
 • nya meddelanden relaterade till beställningar
 • panel för budgivning
 • Förhandsgranskning av fakturor
 • Underleverantörers användarhantering

Som företagsägare kan du också hantera dina chaufförer och lastbilar. Janta’s Freight-apps möjliggör:

 • Faktura skapas automatiskt efter uppladdning av leveransbeviset (POD)
 • Förenkling av din bokföring genom koppling till DATEV
 • Automatiserad routing
 • GPS-åtkomst
 • Bekväm kommunikation, inga fler samtal

Reslutat

Nu har Janta Logistics rätt verktyg för att kunna ta nästa steg i sin verksamhet. Med hjälp av managementpanelen kan Janta-teamet arbeta betydligt mer effektivt och ge mer värdeful service till sina kunder. Lena-appen har öppnat upp för bättre kommunikation, ökad kundnöjdhet och ger en sömlös upplevelse. Som Transportör hittar du all information som behövs för att öka effektiviteten under transporten.