PE Accounting

PE Accounting, ett företag specialiserat på att automatisera bokföring och minska administration för företag.

Huvudkontor

Stockholm

Bransch

Redovisning och Bokföring

Framgångsrik team leverans hjälper PE Accounting i sin expansion

Sammanfattning 

PE Accounting, ett företag som automatiserar bokföring och minskar administration, stod inför utmaningen att växa sin utvecklingsavdelning för att stödja sin expansion. Svårigheten att hitta kvalificerade utvecklare i Stockholm och Sverige hindrade deras framsteg. Genom att samarbeta med Euvic, som tillhandahöll ett erfaret utvecklingsteam, kunde PE Accounting snabbt utveckla en ny funktion för lönekartläggning.  

Intro

Sedan grundandet har PE Accounting, ett företag specialiserat att automatisera bokföring och minska administration för företag, haft en tydlig vision. Målet är att ge entreprenörer, företagsledare och ekonomichefer en förbättrad kontroll över ekonomin, effektiva och förenklade processer samt uppdaterade beslutsunderlag. Allt detta i ett och samma system för att hantera företagets löner och ekonomi. 

Utmaning

PE Accounting stod inför en betydande utmaning när det kom till att växa sin utvecklingsavdelning. För att stödja både sin egen och sina kunders tillväxt behövde företaget fler kompetenta utvecklare. Men att hitta kvalificerad personal i Stockholm och Sverige visade sig vara svårt, vilket skapade frustration och hinder i deras expansionsplaner. Som en del av sin expansion ville PE Accounting utveckla en funktion för lönekartläggning. 

Lösning

Vid årsskiftet började ett team tre erfarna utvecklare från Euvic arbeta med PE Accounting. Teamet, som tidigare arbetat tillsammans, kunde snabbt lära sig PE Accounting’s affärsmodeller och utmaningar, vilket minskade risken och påskyndade integrationsprocessen. Det nya teamet utvecklade en funktion kallad lönekartläggning. Denna funktion gör det möjligt för företag att jämföra och analysera sin lönefördelning, vilket är nödvändigt för rapportering till Skatteverket. 

Resultat 

Samarbetet med Euvic har varit mycket framgångsrikt. Utvecklingen av lönekartläggningen har hjälpt PE Accounting i deras expansionsresa och tillfört en viktig funktion för sina kunder. PE Accounting planerar att fortsätta expandera sin utvecklingsavdelning tillsammans med Euvic för att uppnå sina produktmål och realisera sin roadmap med hög takt och effektivitet. Valet av Euvic baserades en stark överensstämmelse i företagskulturerna och Euvics förmåga att hitta lösningar för att utveckla PE Accounting. 

Anledningen till att vi valde Euvic är att jag kände att våra företagskulturer på PE Accounting och Euvic stämde väldigt väl överens. Euvic visade en stark framåtanda i att hjälpa till att hitta lösningar för att utveckla vårt bolag. När vi inledde samarbetet med Euvic var målet att skapa ett långsiktigt partnerskap. Jag ser utvecklarna i Polen som lika viktiga deltagare i våra utvecklingsteam som någon annan. Därför ser vi inte detta som en lösning på ett specifikt problem eller projekt, utan som ett långsiktigt samarbete som vi förväntar oss ska växa. 

Alexander Isacsson

Tidigare CTO på PE Accounting