Vivium

Vivium grundades 2019 med visionen att förenkla vardagen för de som jobbar i och runt vård och omsorgsbranschen. Vivium är experter på vårdbemanning och har skapat en säker och effektiv plattform för en hållbar bemanning inom vård och omsorg tillsammans med ledande aktörer.

Huvudkontor

Sverige

Bransch

Hälso och sjukvård

Sammanfattning 

Euvic har tillsammans med Vivium har byggt en unik digital, molnbaserad helhetsplattform för samtliga centrala aktörer inom vården; Vårdgivare, bemanningsföretag och personal. Den inkluderar enkel och smidig schemaläggning, hög säkerhet och gör så att sjukhusen aldrig mer kommer behöva post it lappar för att fylla en position. 

Intro

Vivium grundades 2019 med visionen att förenkla vardagen för de som jobbar i och runt vård och omsorgsbranschen. Vivium är experter på vårdbemanning och har skapat en säker och effektiv plattform för en hållbar bemanning inom vård och omsorg tillsammans med ledande aktörer. 

Viviums mål var att skapa en molnbaserad helhetsplattform för samtliga centrala aktörer inom vården; Vårdgivare, bemanningsföretag och personal. Man vill vara den trygga samlingsplatsen för ett effektivt och pålitligt bemanning- och schemaläggningsarbete.  

Utmaning

Manuella processer är vardag inom vården idag; E-mail, SMS-grupper, Excellistor och Post-its skapar ett administrativt kaos ute på avdelningarna. Vårdutbildad personal sitter med planeringen och schemaläggningen, tid som kunde ha lagts på patienten. I förlängningen bidrar en ineffektiv administration till både en ohälsosam arbetsmiljö och en sämre vårdkvalitet. 

Vivium vill hjälpa vården och deras manuella processer att bli mer digitala och effektiva. Viktigt är också att plattformen måste vara skalbar. Det gäller inte enbart för vård och omsorg utan även för andra framtida potentiella markander som också har en schemaläggning med ett grundschema, timanställda vikarier och bemmaningspersonal.  

Lösning

Två huvudmoduler har utvecklats, Vivium I och Vivium X. Vivim I är ett molnbaserat systemstöd för optimal schemaläggning och resurshantering av timanställda och vikarier inom vård och omsorg. Vivium X är ett molnbaserat systemstöd för optimal schemaläggning, avtals- och resurshantering av bemanningspersonal inom vård och omsorg. Utöver dessa utvecklade man även Vivium Admin med målet om att Viviums anställda ska få stöd i onboarding-processen av nya organisationer i systemet.  

Resultat 

Idag finns Vivium på exempelvis Danderydssjukhur och Region Örebro. Man har tidigare jobbat väldigt manuellt och idag har de istället fått en digitaliserad process. Hanteringen och kommunikationen och alla de delar som berör schemaläggning är mycket mer effektiv. Man har gått ifrån att sitta med post-it-lappar, excel-listor och att telefonböcker för att hitta någon med kort vasel till ett pass. Till att enkelt sätt sig vid datorn och via plattformen utföra samma arbete fast betydligt mer effektivt. Vivium har genom sin tjänst skapat en arbetsmiljö som bidrar till minskad stress, bättre vårdkvalité och högre lönsamhet. 

Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Euvic. Redan från start har vi haft en bra kommunikation och en delad vision för produkten. En fördel har varit att utöver den tekniska kompetensen Euvic besitter har vi även fått ett bollplank i de kommersiella delarna. Jag skulle vilja påstå att vi har skapat någonting med Euvic som går att applicera i vilken vertikal som helst som behöver hjälp med liknande processer som vi hjälpt vården med.  

Peter Westerholm

VD på Vivium