People Productions

People Productions utvecklar smarta lösningar som gör det snabbare och roligare för den som söker jobb, att möta den som söker talang

Huvudkontor

Sverige, Stockholm

Bransch

Personal och rekrytering

Automatiserat bemanningssystem

Utmaning

People Productions befann sig i positionen där dem inte längre kunde möta sina kunders krav. För att kunna möta sina kunders krav insåg man behovet av en ny IT-infrastruktur. People Productions började söka av marknaden för att hitta någon som kunde hjälpa dem med deras problem. Det var då People Productions kontaktade Euvic.

People productions beslöt sig för att förflytta sig till Amazon Web Services med hjälp av Euvic. Flytten till AWS gjorde det möjligt för People Productions att bygga en miljö som kunde möta kundernas behov. Och därmed få företaget att fortsätta utvecklas.

Resultat

Nu har People Productions en IT-infrastruktur som är stabil och klarar av att möta kundernas krav och behov. Flytten till AWS har även ökat kundernas nöjdhet med företaget i sig och deras tjänster.

De 4 största utmaningarna med digitalisering – Det behöver du göra nu 

Resultatet har varit precis de som vi hoppats på sen vi flyttade till AWS. Responstiden till AWS-molnet är otroligt snabb och systemet känns verkligen stabilt. Valet av AWS framför andra molntjänster var på grund av bredden på service och tjänster. De låga kostnaderna och den höga elasticiteten har gjort att AWS är bäst lämpat för att driva våra webbapplikationer.

Kalle Olby

COO på People Productions