Skärgårda

Skärgårda är en startup som sysslar med sjötransporter. Det erbjuder flexibla hem-, brygg- eller båtleveranser direkt från utvalda nätbutiker i Sverige.

Huvudkontor

Stockholm

Bransch

Transport, turism

Skärgårda erbjuder hemleveranser i Stockholms skärgård

Utmaning

Vi har varit Skärgårdas partner från de mycket tidiga konceptuella stadierna. Vi arbetade med att skapa varumärke och visuell kommunikation i samarbete med marknadsavdelningen. Vi skulle skapa en webbplats med ett leveransserviceverktyg för bud och slutanvändare och ett plugin som behövs för integration med externa leverantörer.

Första utmaningen var att fokusera på att definiera användare och hur de skulle använda tjänsten. Detta arbete är basen för designen av visuell kommunikation och lättanvända verktyg.

Vår primära användare är en person som tillbringar sin sommarsemester på en av öarna. Den visuella kommunikationen så som logotyp, utvalda färger och illustrationer behövde matcha tjänslan man känner när man är där ute. Vi undersökte också hur Skärgårda ska kommunicera via sociala medier i nära samarbete med deras marknadsavdelningen.

Men det är inte bara semesterfirare som kommer att använda appen. De två andra typerna av användare var kuriren, det vill säga den person som styr fartyget, ansvarig för leverans och lossning av försändelser och admin som hanterar pakethantering och ruttplanering. Att skapa en informationsarkitektur på hemsidan som fungerade för både semesterfirare och kurirer och en plug-in för externa leverantörer skulle bli den största utmaningen.

Nyfiken på Skärgårda och vårt samarbete?– Lyssna på Lennart Silvergren från Skärgårda och hans tankar om samarbetet här 

Lösning

Visuell kommunikation

Loggan fungerar perfekt som en avatar i sociala medier, vilket är huvudkanalen för marknadsföringsaktiviteter. Vågor kombineras med vatten, rörelse och natur, det vill säga element som är karakteristiska för kundens industri och själva skärgården. Typografin använder ett smidigt, vänligt typsnitt som fungerar utmärkt både när det visas på elektroniska enheter och trycks på fartygets skrov. 

Färgerna är ljusa, fräscha, energiska och refererar till sommarlovet och skärgårdens landskap (röda hus, vatten, sol). Varumärkets nyckelbild är baserad på den karakteristiska huvudillustrationen, ritningar av fartyg som transporterar paket och ikonografi.

Fokusera på användarupplevelse

Informationsarkitekturen på hemsidan är utformad att göra det lättanvändligt för alla användare och deras viktigaste behov. Funktioner som att spåra ett paket, hitta en leverantör eller beställa transport finns på en intuitiv plats. Funktionerna funkar på  desktop- och mobilversionen av webbplatsen. Designen är tydlig med ikonografi och enkel information som har designats för nya användare så de lätt kan komma igång. Textaviseringar som informerar om ändring av orderstatus och andra uppdateringar är ett exemple av funktioner som underlättar för användaren.

Projekt för specifik enhet och användningskontext

Kurirer använder oftast verktyget genom surfplattor. Därför valde vi att utforma administrationspanelen efter den typen av enheters styrkor. En listan med uppgifter, orderstatus, grundläggande funktioner relaterade till pakethantering har utvecklats för att funka under specifika användningsområden, dvs under fartygskontroll och lossning, med avbrott i internetåtkomst, etc.

Skräddarsydd information för olika användare

För att lösa vår största utmaningen med att verktyget måste fungera för alla olika användare använde vi oss av WordPress innehållshanteringssystem. Vilket gör det möjligt att skapa olika typer av användare och visa information skräddarsytt för enheten och användningskontexten. Det är här användarkonton finns och det är tack vare tillgången till administrationspanelen som administratören kan hantera paket och kurirernas rutt och spåra resultatet av deras arbete.

Administrationspanelen på hemsidan skapades för att även en person med lite teknisk kunskap, effektivt och snabbt skulle kunna hantera innehåll, lägga till nya leverantörer och publicera nya produkter.

Integration

Den sista delen av vårt samarbete är en plug-in för integration med externa leverantörer. Efter att ha gjort inköp i butiken och valt leverantör kan användaren enkelt bestämma platsen för mottagandet av beställningen (även på platser som inte har sin egen adress) vid en lämplig tidpunkt.

Sammanfattning 

Skärgårdstjänsten är svaret på de utmaningar som finns med att leva ute i skärgården. Med ett heltäckande tillvägagångssätt, där vi undersökt användaren och deras problem har vi kunnat skapa ett verktyg som är skräddarsydda för deras behov och även säkerställer användarvänligheten.

Roller i teamet:
Produktdesigner, UI-designer, projektledare, front-end-utvecklare, back-end-utvecklare, manuell testare, automatisk testare