Swedbank

Swedbank är en modern fullservicebank med 7,05 miljoner privatkunder och 552 000 företagskunder.

Huvudkontor

Sverige, Stockholm

Bransch

Bank och finans

Migration av tre legacy applikationer  

Utmaning

2014 gick Microsoft officiellt ut med att ta bort supporten för Visual Basics 6. Swedbank tog beslutet att migrera sina applikationer som drevs via VB6 till Visual Basic .Net. Det blev naturligt att leta efter en extern partner då Swedbank själva inte hade resurserna för att utföra arbetet internt. Tack vare tidigare erfarenhet inom migrationsprojekt, välutvecklade metoder och fina referenser från kunder och Microsoft landade valet på Euvic som extern partner.

Swedbank hade tre viktiga applikationer som skulle migreras med totalt 626 000 olika programkoder.

Resultat

Swedbank utförde en säkerhetsrevision av miljön där migrations-och underhållsarbetet genomfördes. Euvic uppfyllde alla säkerhetskrav som inkluderade den fysiska säkerheten kopplat till tillgången av databanken och säkerhet av mjukvarumiljön där projektet implementerades.

Det team som Euvic tog fram bestod av sex specialister, en projektledare, fyra utvecklare och en testare. Teamet arbetade utefter Scrum-ramverket tillsammans med personal från Swedbank.

Med hjälp av migrationen från Visual Basic 6 till Visual Basic .Net behåller Swedbank en modern teknik i sina huvudapplikationer. Samarbetet med Euvic resulterade i att Swedbank gick från 150 till 40 mantimmar i underhåll.