Immunovia AB

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera blodbaserad diagnostik och öka överlevnadsgraden för cancerpatienter.

Huvudkontor

Sverige

Bransch

Sjukvård / diagnostikföretag

Teknik effektiviserar upptäckt av cancer i bukspottkörteln 

Sammanfattning 

Immunovia AB behövde förstärka sin utvecklingskapacitet för att upptäcka cancer och effektivisera laboratorieprocesser. Med hjälp av Euvic-teamet utvecklades front-end-applikationer och molnbaserad programvara. Resultatet var en automatiserad och optimerad datahantering som uppfyller alla krav och underlättar arbetet för laboratorietekniker.

Intro

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera blodbaserad diagnostik och öka överlevnadsgraden för cancerpatienter. Huvudmålen var att skapa applikationer som skulle möjliggöra bearbetning, lagring och hantering av laboratorieanalysdata. Och därigenom effektivisera arbetet för laboratorietekniker som utvecklar, producerar och använder produkten/produkterna för att testa kliniska prover och ge tidiga indikationer på förekomsten av sjukdom (t.ex. bukspottkörtelcancer).  

Utmaning

Immunovia hade redan delvis en färdig programvara för att extrahera rådata från skannade mikroarraybilder. Men deras utvecklingsteam var relativt litet. För att alla affärsmässiga och medicinska krav skulle uppfyllas behövdes mer kompetens. Speciellt en erfaren frontend-utvecklare för att säkerställa att en stor mängd kod kunde underhållas. 

 Immunovia behövde hjälp med att utveckla front-end-applikationer för:   

– Ett laboratoriebaserat test (LDT) för kliniska laboratorier för att upptäcka bukspottkörtelcancer i biotinylerade serumprover från patienter (”IMMray® Pd”-test).   

– Intern produktionsprogramvara (PdIESProd) som används för att producera de laboratoriereagenser som används i ”IMMray® Pd”-testet och som säljs till kliniska laboratorier. 

– Programvarusvit för forskning och utveckling (IESDev) som används för att förbättra de processer och beräkningar som används i IMMray®-plattformen, samt utveckling av nya testalgoritmer som ska användas vid olika kliniska diagnoser.

Med de här applikationerna ville man optimera laboratorieteknikernas arbete och även automatisera vissa delar av arbetet. 

Lösning

Projektets produkter   

– Utveckling av en front-end-applikation för att stödja upptäckt av bukspottkörtelcancer genom bearbetning, lagring och hantering av medicinska data.   

Utveckling av skalbar, molnkonfigurerbar programvara.

Euvic-teamet var en viktig del i förstärkningen av utvecklingsteamet, vilket gjorde det möjligt att uppfylla projektkraven och utveckla den önskade programvaran.

Programvaran utvecklades med hjälp av riktlinjer från IEC 62304-standarden för programvara för medicintekniska produkter som en allmän princip för att upprätthålla kvalitet utöver minimikraven för LDT-tester och produktionsinstrument. Med i teamet fanns Frontend-utvecklare, DevOps, Python-utvecklare. Teknik som använts i projektet  är bland annat Python, AWS, Angular, NodeJS. 

Resultat 

Euvic har bidragit med viktig kompetens för att kunna bygga de applikationer som Immunovia behövde. Applikationerna säkerställer optimering av bearbetningen av provbilden från skannern tills testresultatet erhålls. De insamlade uppgifterna beräknas automatiskt. Tack vare detta uppfyller applikationen inte bara alla affärsmässiga och medicinska krav, utan underlättar också laboratorieteknikernas arbete avsevärt.