Tempest

Tempest Security AB är en helhetsleverantör av högkvalitativa säkerhets- och bevakningstjänster, med fokus på service intensiva miljöer.

Huvudkontor

Stockholm, Sverige

Bransch

Säkerhets- och bevakningsverksamhet

Nytt intranät för 1000 medarbetare

Om Tempest

Tempest erbjuder skräddarsydda säkerhetslösningar och har uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Främsta marknad är Sverige men Tempest finns även Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland och Turkiet genom de förvärvade bolagen I-CRC och Gothia Protection Group.

Utmaning

Tempest Security AB hade en utmaning att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt öka kommunikationen till samtliga anställda. Kommunikationen skedde i huvudsak genom mail och Tempest saknade möjlighet att enkelt nå ut till alla i koncernen. Många av de anställda har sitt första jobb hos Tempest och därför behövde HR och chefer lägga många timmar på att kommunicera och förklara lönespecen samt andra HR-relaterade frågor för det anställda. Tempest önskade en lösning som kunde omfamna den kommunikativa utmaningen och även synliggöra interna karriärvägar på ett bättre sätt.

Lösningen

Lösningen på Tempest utmaningar fanns i ett nytt intranät. Genom utförda workshops arbetade Euvic tillsammans med Tempest Security AB fram hur intranätet skulle ta sig i uttryck och vilka funktioner som behövs för att fylla syftet med intranätet. Plattformen blir en väg att kommunicera med alla på företaget oavsett om man befinner sig på kontoret, hemma eller ute på fältet.

Fokus har lagts på HR-relaterade FAQ samt exempel på lönespecar med tydliga förklaringar. Interna jobb synliggörs tydligt likaså information om kurser, där Tempest har fått ett enkelt automatiskt anmälningsflöde. 

För att ta del av viktiga händelser kan medarbetarna även ta del av kalendern för att hålla sig uppdaterade. Intranätet innefattar även ett enkelt forum där alla anställda kan chatta och dela med sig av information, tankar och frågor.

Med bra samarbete och kommunikation mellan Tempest och Euvic kunde projektet genomföras inom två månader.  Alla medarbetare på Tempest kan nu enkelt själva söka den information man behöver och för att  hålla sig uppdaterade kring vad som sker inom organisationen.

Samarbetet med Euvic har fungerat utmärkt. Euvic har fungerat såväl som bollplank för idéer som utförare. Med en tät dialog och med löpande och avstämningar har vi fått ett intranät som fyller många funktioner och fungerar såväl som kommunikationskanal som "self service"-hub och kulturbyggare för bolagets nästan 1000 medarbetare. Euvic är en samarbetspartner som är väldigt lyhörd i dialogen med mig som kund och jag känner stort förtroende för människorna och dess kompetens.

Marie Rosenquist Berthold

HR-chef på Tempest