Gör dig AI-redo, bygg en strategi

Gör dig AI-redo, bygg en strategi

Alla företag behöver ha en AI-strategi, de som inte har en riskerar att ligga långt efter många andra företag och behöva jaga ikapp. Det är viktigt att se AI som ett verktyg som ska hjälpa ditt företag som vilket annat verktyg som helst. Strategin som du behöver sätta upp kan bäst utvecklas genom fyra steg:

Publicerad: 11.06.2020

Gör dig AI-redo, bygg en strategi

Alla företag behöver ha en AI-strategi, de som inte har en riskerar att ligga långt efter många andra företag och behöva jaga ikapp. Det är viktigt att se AI som ett verktyg som ska hjälpa ditt företag som vilket annat verktyg som helst. Strategin som du behöver sätta upp kan bäst utvecklas genom fyra steg:

1. Lär dig grunderna om AI

Ge AI bästa möjliga chans på ditt företag genom att sprida kunskap om AI på din arbetsplats. En välfungerande AI-strategi har stor möjlighet till att inverka på alla avdelningar i organisationen.

Processen för att bygga en AI-modell måste börja inom organisationen med start i toppen. Utbilda organisationen och ledningen om AI och dess potential. Alla behöver inte bli experter men det är bra att alla har en medvetenhet om vad AI är. Medarbetarna kommer med hjälp av kunskap kring AI ge ett mer öppet sinne och förståelse kring potentiella förändringar. Så, för att lyckas med AI behövs kunskap och för att din AI-strategi ska fungera behövs kunskap i hela organisationen, högt till lågt. Det hjälper dig undvika missförstånd och konflikter relaterade till ny teknik.

1. Lär dig grunderna om AI

Ge AI bästa möjliga chans på ditt företag genom att sprida kunskap om AI på din arbetsplats. En välfungerande AI-strategi har stor möjlighet till att inverka på alla avdelningar i organisationen.

Processen för att bygga en AI-modell måste börja inom organisationen med start i toppen. Utbilda organisationen och ledningen om AI och dess potential. Alla behöver inte bli experter men det är bra att alla har en medvetenhet om vad AI är. Medarbetarna kommer med hjälp av kunskap kring AI ge ett mer öppet sinne och förståelse kring potentiella förändringar. Så, för att lyckas med AI behövs kunskap och för att din AI-strategi ska fungera behövs kunskap i hela organisationen, högt till lågt. Det hjälper dig undvika missförstånd och konflikter relaterade till ny teknik.

2. Välj rätt problem

Hur ska ditt företag använda AI? AI-projekt bör vara kopplade till kärnverksamhetens problem, möjligheter eller utmaningar. För att AI ska användas på rätt sätt behöver problemen som den ska lösa vara väldefinierade. Lista så många problem som ni kan komma på och ha frågorna som du nu kommer ta del av i åtanke för att hitta de problem som är passande för AI i din organisation:

 • Vilka är era mest påfrestande problem just nu?
  AI ska ses som ett verktyg som kan hjälpa ditt företag bli mer effektiv, lönsam och strömlinjeformad.
 • Vilka delar av verksamheten genererar intäkter men har idag låga vinstmarginaler?
  De intäktsströmmarna kan ge en produktiv grund för automatisering och acceleration med hjälp av AI.
 • Vart vill ni dra ner på kostnader?
  Granska dina kostnader och plocka ut de områden där du vill minska kostnader.
 • Vart idag stöter ni på flest problem i ert arbetet?
  En välutbildad AI-modell har möjlighet att prestera med mycket mindre felmarginal än människor.
 • Vad för arbete gör dina medarbetare idag som de nödvändigtvis inte gillar att utföra?
  Det finns de arbetsuppgifter där dina medarbetare kan känna ett mindre värde i att utföra. Dessa kan vara uppgifter som bättre utförs av en AI.

3. Inventera din data

En AI-modell behöver data för att utföra sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Det tredje steget handlar om att samla in data för respektive problem ni just definierat på er lista. Om det är så att du inte har tillräckligt med relevant data tänk på hur du kan skapa, hitta eller köpa den.

4. Välj rätt verktyg

Det sista steget är att välja rätt verktyg. Då mjuk- och hårdvara som används för AI genomgår en snabb utveckling, är det viktigt att de verktyg ni väljer är skalbara och “framtidssäkra”, då slipper ni kostnader för underhåll. Välj verktyg baserat på era mål, budget, kompetens inom verksamheten, time to market och totalkostnad för ägande.

Vill du veta mer om AI, läs vår guide   – Automatiserad framgång: En AI-guide för företag 

Andra har läst