Hur vi arbetar

Mjukvarutveckling baserad på Agila och DevOps principer,

Det här är vad vi gör.

Är du intresserad av att stödja innovationsprocessen i din organisation, lägre priser på IT-utveckling, lättare tillgång till utvecklare med nödvändig kompetens och lättare skalning och hantering av det outsourcade teamet? Vi tror att vi kan hjälpa dig, vi haren flexibel pool av mjukvaruutvecklare som gör att du kan starta dina IT-projekt betydligt snabbare. Ta reda på hur vi jobbar!

 • 01

  Första mötet


  I det skede som föregår undertecknandet av ett samarbetsavtal äger vanligtvis ett antal personliga möten rum, där Euvics konsult(er) analyserar ditt problem och föreslår en lösning (i tekniska termer och den lämpligaste typen av samarbete). Möten kan hållas antingen online eller personligt, beroende på dina behov.

 • 02

  Projektets omfattning


  Du kan utnyttja våra tjänster under hela livscykeln för mjukvaruutveckling. Du kan börja små, med en ideation eller ett pilotprojekt, och sedan skala ut för att utveckla och underhålla ditt projekt.

 • 03

  Samarbetsmodeller


  Du kan samarbeta med oss baserat på olika samarbetsmodeller, inklusive personalförstärkning, fastprisprojekt, T & M-projekt och SLA-baserade förvaltade tjänster. Läs mer…

 • 04

  Metod för arbete


  Vi kan leverera din programvara enligt principerna Agile och DevOps. Vi har också särskilda ramverk för digitala affärstransformeringsprojekt. De kan hjälpa dig att testa och verifiera dina nya digitala idéer inom dagar eller veckor (IDEation-as-a-Service) och leverera dem på ett så flexibelt sätt att samarbeta som möjligt (Agile Dev Factory).

 • 05

  Säkerhet


  Alla våra projekt är föremål för en restriktiv säkerhetspolitik och säkerhetsnivån är skräddarsydd för dina behov och krav.  Läs mer…

 • 06

  Resultat


  Vi levererar ditt projekt och mäter resultaten baserat på dina krav och specifikationer när det gäller KPI. Samtidigt som vi samarbetar på lång sikt introducerar vi ett servicenivåavtal för att förbättra mätvärdena år efter år.

 

Behöver du hjälp?