GDPR

Download the extended leaflet

Vem hanterar min data??

Administration av data sköts av:

Euvic Sp. z o.o.
Przewozowa 32,
44-100 Gliwice

Tllsammans med:

 • Softeq Sp. z o.o. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, Poland,
 • Euvic Energia Sp. z o.o. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, Poland,
 • Euvic Services Sp. z o.o. Puławska 182, 02-670 Warszawa,
 • Euvic Investments Sp. z o.o. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Poland,
 • Internetium Sp. z o.o. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Poland,
 • Śląski Park Informatyczny Sp. z o.o. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, Poland.

 

Hur förberedde Euvic för införandet av GDPR?

 

Vi investerade mycket tid och uppmärksamhet för att anpassa oss till de kommande förändringarna. Som administratör och enhet som behandlar personuppgifter på uppdrag av andra administratörer (medlemmar i Euvic-gruppen) har vi genomfört och följer de regler som anges i GDPR-förordningarna och i den 10 maj 2018 lagen om skydd av personuppgifter

 

Särskilt:

 • Vi sammanställde ett register över personuppgifter,
 • Vi definierade tydligt målen och rättslig grund för processerna för databehandling,
 • Vi utförde en hotanalys, uppskattade riskerna och bedömde konsekvenserna av att behandla dina personuppgifter,
 • Baserat på analyser, som en standardbindning vid Euvic, genomförde vi ett lämpligt och adekvat skydd för bearbetningsprocesser,
 • Vi utsåg också datatillsynsmannen,
 • Datatillsynsmannen utbildade och bemyndigade vår personal att behandla personuppgifter.

Vem kan du kontakta?

Om du har frågor om omfattningen av peronuppgifter och dina rättigheter kan du kontakta oss på telefon + +48 32 279 49 42 eller genom epost till datatillsynsmannen (iodo@euvic.com). Det går även att skicka ett brev till  EUVIC Sp. z o.o. ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, Poland.

 

Var kan jag hitta mer information?

Du hittar en mer omfattande uppsättning information på  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (25.05.2018)

Download the extended leaflet