Våra arbetssätt

Våra arbetssätt

Du kan samarbeta med oss baserat på olika samarbetsmodeller, inklusive personalförstärkning, fastprisprojekt, löpande projekt och SLA-baserade förvaltade tjänster.

 

 

Hur fungerar det?

Fördelar

  • Priset bestäms i början av projektet baserat på kravspecifikationen. Dessutom avtalas en tidsplan för genomförandet samt betalningssteg och andra samarbetsvillkor.
  • Ansvaret för korrekt uppskattning av arbetets omfattning inom projektet, för tillhandahållande av adekvat infrastruktur och kompetent team samt för genomförandet inom den överenskomna tidsfristen ligger hos Euvic.
  • Dessutom avtalas en tidsplan för genomförandet samt betalningssteg och andra samarbetsvillkor.
  • Perfekt när du behöver specifikt arbete.
  • Lättare att sätta en budget för denna typ av  projekt.
  • Kan betalas i perioder.

Läs om T&M-projekt ->

 

Behöver du hjälp?