Säkerhet

Säkerhet

Vår säkerhetspolicy är dokumenterad och våra anställda känner till alla relaterade procedurer. Policyn granskas och uppdateras allteftersom våra krav och vår miljö förändras. Vi vill kunna säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå för din mjukvaruutveckling!

Säkerhetspolicy

 • ISO 9001 Kvalitetshanteringssystem.
 • Överensstämmelse
  med lagstiftning som skyddar personuppgifter (GDPR).
 • Kontinuitetsplan.

Fysisk säkerhet

 • Tillgång baserad på biometri
 • Skydd och övervakning dygnet runt.
 • Säkerhetskrav på banknivå för utvalda delar av kontor (krav ställda av ex. Swedbank).

Tekniska resurser

 • Tillgång baserad på biometri
 • Skydd och övervakning dygnet runt.
 • Säkerhetskrav på banknivå för utvalda delar av kontor (krav ställda av ex. Swedbank).

Nätverk och datasäkerhet

 • Skydd mot virus och säkerhetskopiering.
 • Kontroll av databasåtkomst.
 • Behörighet och lösenordskontroll
 • VPN, brandvägg, övervakning mot hot, ex. MS TMG.

Vi applicerar vå säkerhetspolicy till varje utvecklingsprojekt som vi genomför. Vi anpassar nivån av säkerhet utefter era behov.

 

Behöver du hjälp?