Hur skiljer sig synen på digitalisering i ledningsgruppen?

Hur skiljer sig synen på digitalisering i ledningsgruppen?

Publicerad: 09.04.2021

En marknadsundersökning av Euvic 

Är det någon skillnad på hur ledningsgrupper ser på digitalisering och vad man prioriterar? För att förstå hur CIO, CDO och CEO ute i Sverige ser på digitalisering bestämde vi oss för att ringa upp 800 av dem. Radar har tidigare rapporterat om ökad IT-budget inför 2021. Många uppgav en kraftig ökning av budgeten (5%+) i spåret av Covid-19 då digitaliseringen har fått en allt högre prioritering på företagens agendor. Även Gartner rapporterar om den påtagliga ökningen av IT-investeringar där man spår en ökning av 8,4 procent från förra året. Gartners analytiker John-David Lovelock menar att företag satsar allt mer på IT från affärsenheter utanför IT-avdelningen än man tidigare gjort.

CEO

Vår undersökning visar tydligt att CEO är intresserad av digitaliseringen men förlitar sig på CIO eller CDO för att förstå teknik och teknikens möjligheter för just deras företag. Den klart största utmaningen kopplat till digitalisering är personalfrågan. Det vill säga, att säkerställa att bolaget har rätt kompetens för att hantera digitaliseringen. Då kompetensbristen är påtaglig i Sverige, både på ledningsnivå och på utförande nivå. De leverantörer som kan skapa rätt typ av värde och partnerskap med sina kunder kommer att vara väldigt attraktiva.

CDO och CIO

CDO å andra sidan ansåg att mer tekniska trender såsom AI och Automation kommer att ta stor plats den närmaste framtiden. Men den klart tydligaste och största utmaningen de ser framför sig har inget med teknik att göra utan är den kopplat till verksamhetens kultur och förståelse för arbetssätt som behövs för att lyckas med digitaliseringen. Övriga verksamheten och IT kommer att behöva samarbeta mycket tätare än vad de traditionellt har gjort. Många CDO:s beskrev en utmaning i att få med ledning och organisation på den kulturella omställningen som en fungerande digitalisering innebär.

Vår undersökning visar också att CIO fokuserar mer på cloud, datahantering och säkerhet, vilket även Radar och andra har rapporterat. Väldigt få CIO’er som vi pratade med nämnde den kulturella utmaningen eller utmaning med att driva affären framåt vilket är oroväckande då CIO’er oftast anklagas för att vara för ”teknikfokuserade”.

Andreas Södermark, VD på Euvic:

“Den stora utmaningen framöver, oavsett bransch eller teknik kommer kretsa kring att få verksamheten att ställa om arbetssätt och kultur för att kunna ta del av den enorma potential som nu skapas. Jag har själv suttit i verksamheten på Sveriges största VVS-grossist och beställt ett större digitalt projekt som inte alls levererade önskat värde då jag som beställare inte förstod min roll och ansvar i projektet. Denna utmaning är genomgående idag, oavsett om vi pratar med Snowflake angående att gå från Datasilos till datadriven affärsutveckling, eller Ericsson om att med hjälp av IoT och industri 4.0 skapa nya tjänster och ökat värde för traditionella industriföretag. Att få ihop det stora gap som idag finns mellan IT och verksamhet. Därför är det bekymmersamt att det så tydligt framkommer att dagens CIO’er inte har denna fråga högst upp på sin agenda.”

Samla på dig mer kunskap om digitalisering, läs vår guide  – Effektivisering genom digitalisering 

Andra har också läst