IoT- från potential till verklighet

IoT- från potential till verklighet 

I samband med vårt nya partnerskap med Ericsson satt vi ned med Simon Moritz om IoT. Simon är partner manager för Ericsson IoT och var 2007 en av Ericssons allra första data scientist

Vad är det som gör IoT högaktuellt just nu?

Vi ser nu 40 år efter lanseringen av den första generationens mobiltelefoni att allt fler prylar (things i IoT) har ett behov av att prata med varandra och med olika tjänster. Vilket kräver både uppkoppling från den fysiska världen till den digitala världen, och att i den digitala världen kopplas de olika signalerna samman. Det som gör IoT högaktuellt just nu är att vi nu har tekniken att göra detta i en stor skala samt också kunskapen att hantera den mängden data som är resultatet av att koppla ihop den fysiska och digitala världen.

Vi har samlat in data tidigare – vad är skillnaden idag?

Den stora skillnaden idag är utvecklingen som hänt med mobilkommunikation. Mobilkommunikation erbjuder saker och prylar ett mer robust och säkert sätt att kommunicera jämfört med andra kommunikationsstandarder (Lora, Zigbee, Wifi, Bluetooth mm). Dessutom  erbjuder mobilkommunikation en större flexibilitet och mobilitet än sina medspelare. Faktumet är att med mobilkommunikation kan man kontrollera sina tjänster remote vilket möjliggör nya affärer.

Igenkänningsfaktorn är också en viktigt del, vi känner alla till mobilkommunikationstekniken och använder den kontinuerligt varje dag genom bla. våra mobiltelefoner. Men en dold möjlighet som inte utnyttjas till fullo än är användningen av ett företags (enterprise) SIM kort. Det ger företagen översikt och kontroll end-to-end. Med rätt typ av upplägg kan alltså företagen själva ha koll på sin kommunikationstjänst hela vägen ut till sensorer och ställdon, vilket ger många fördelar. De kan lättare se var möjliga fel eller flaskhalser ligger, själva avgöra när uppkopplingen (SIM-korten) ska vara aktiv eller pausade, samt sätta olika policies och regler för vad som ska hända vid olika incidenter. Exempel på incidenter kan vara om det är ovanlig trafik, uppkopplingen (SIM kortet) sitter i en ny hårdvara eller kommunicerar från en ej tidigare känd plats.

Kan du ge exempel på när IoT fungerar som bäst?

Ett ganska talande exempel på IoT är en studie som vi på Ericsson gjort med kaffemaskinstillverkaren WMF som ni kan läsa i detalj här. I korta drag så visar det på hur uppkopplad IoT genom SIM-kort möjliggjort för WMF att istället för att sälja hårdvaran endast, nu kan sälja kaffe som en tjänst, med antal sålda kaffekoppar istället. Detta medför även en mycket bättre återkoppling till företaget som kan lära sig mer om hur deras produkt används och därmed anpassa den mer efter kundens behov.

Det har även visa att möjligheten till realtidsinformation även öppnat upp för nya intäktsströmmar där inte minst dialogen till slutkonsument genom skärmen.

WMF har uppkopplingen till kaffemaskinerna inbakat i priset för kaffemaskinstjänsten, men om deras återsäljare väljer att göra reklam genom skärmarna så får dessa betala för den ökade datatrafikkostnaden som kan komma att ske. Detta är lätt att kontrollera och hantera tack vare att WMF valt att använda företags-SIM kortslösningen från Ericsson via mobiloperatören Swisscom. Och för återförsäljarna öppnar detta även upp för nya intäktströmmar där de tillsammans med WMF kan hjälpa företag inte minst inom restaurang och café branschen som det gått hårt åt pga nedstängningarna i samhället världen över med anledning av Covid-19. Tack vare en förändrad affärsmodell slipper restaurang och café branschen själva göra en CAPEX investering i nya kaffemaskiner, och kan nu istället välja att ta in kaffemaskinen som en tjänst. I gengäld så får WMF och återförsäljarna en möjlighet till återkommande intäkter och bättre återkoppling, vilket tidigare inte varit möjligt. Detta är ett ypperligt exempel på hur IoT kan hjälpa företag i praktiken. 

Vilka utmaningar finns inom IoT?

Uppkopplade prylar är spännande och erbjuder stora fördelar genom både effektivisering och automatisering. Men det öppnar även upp för en risk för intrång där man tidigare behövde kofot och slägga för att komma in i stängda rum.  Vi har säkert alla läst de gångna månaderna om ransomware, cyber security hot, säkerhetshål mm. Många gånger sker dessa attacker på internet där de drar nytta av publika IP adresser, men inte allt för sällan ser vi även att attackerna kan komma in genom öppna, ej säkrade kommunikationsprotokoller eller genom prylar som själva saknar säkerhetslösningar och regler för vad som ska hända vid ovanlig trafik. En hel del av dessa utmaningar kan hindras om man väljer att hitta lämplig lösning för respektive use case.

Vad ska man tänka på för att komma igång med IoT i sitt företag?

Det viktigaste anser jag är att kolla på slutmålet, kundnyttan och sen köra backcasting från målet till där man är idag. Nästa steg är att planera för vad man vill samla in information ifrån. Man kommer behöva en sensor som klarar av det jobbet, vill man exempelvis inte se överfulla sopcontainrar i sitt närområde behöver man en sensor som kan mäta antingen vikten, djupet eller volymen. Denna sensor behöver sen koppla upp sig mot molnet för att dela sin data. Jag rekommenderar att själv ha koll på hela kedjan från pryl till tjänst i molnet och hela vägen ut till slutkund. Lyckligtvis är detta möjligt med enkla APIer om man väljer att använda sig av företags-SIM-kort. Du kan därmed enkelt själv avgöra vilka SIM-kort som ska vara aktiva, samt även sätta en mängd olika regler för vad som ska hända vid olika händelseförlopp. Exempel på sådana händelser skulle kunna vara att en pryl flyttas från sin vanlig plats, att den konsumerar mer data än normalt mm.  Mer om detta kan du läsa på Ericsson IoT Accelerator. Bland det enklaste sätten att testa detta själv är att beställa 5 test SIM kort från AWS marketplace.

När man väl har koll på sin uppkoppling så kan man enkelt koppla in data till valda molntjänster. Detta gör det möjligt för vårt sopcontainersexempel att koppla in en tjänst som räknar ut i förväg när containern kommer bli full.

Vad är din framtidsspaning för utvecklingen av IoT?

Enligt Ericsson Mobility Report 2021 väntas IoT uppkopplingen växa så det knakar. Där redan i år Narrowband-IoT (Nb-IoT) och Cat-M står för runt 330 miljoner uppkopplingar. Ser vi lite på längre sikt väntas den totala mängden IoT uppkopplingar både inom wide area networks och short range communication nå runt 26 miljarder uppkopplingar 2026. Med andra ord så ser vi att utvecklingen av IoT fortfarande endast är i sin linda, och att det inte är för sent att hoppa på tåget nu. Det är fortfarande en lysande framtid för företag som satsar på IoT.

Andra har också läst