Amazon QuickSight

Vi lyssnar gärna. Beskriv ditt problem, så återkommer vi!

Snabb och kostnadseffektiv AI-baserad Business Intelligence.

Vill du sänka dina kostnader för Business Intelligence (BI)? Skala enkelt? låta dina användare bygga egna Dashboards och använda maskininlärning för att kontinuerligt analysera din data och upptäcka avvikelser?

Amazon QuickSight är en snabb, moln-driven Business Intelligence (BI) tjänst med ML-funktioner som gör det enkelt för dig att presentera insiktsfull data till alla intressenter i din organisation..

QuickSight låter dig skapa och publicera interaktiva dashboards som är tillgängliga från webbläsare eller mobila enheter. Du kan inkludera dina dashboards i befintliga applikationer, ge dina kunder kraftfulla självbetjäningsanalyser. QuickSight skalar enkelt till tiotusentals användare utan installation av mjukvara, servrar eller förändringar i din infrastruktur.

Med branschens första “betalning per session” faktureringsmodell betalar du bara för det du använder. På det här sättet kan du ge alla dina användare tillgång till de uppgifter de behöver utan dyra och komplicerade användarlicenser.

Med branschens första “betala per session” modell betalar du bara för det du använder. På så vis kan du ge alla dina användare tillgång till den data de behöver utan dyra och komplicerade licensmodeller.

Fördelar med Amazon QuickSight:

Build end-to-end BI solutions

Build end-to-end BI solutions

QuickSight easily integrates with your cloud and on premises data sources including native integration to AWS services such as RedShift, S3, Athena, Aurora, RDS, IAM, CloudTrail, Cloud Directory – providing you with everything you need to build an end-to-end BI solution.

Inbäddade analyser

Inbäddade analyser

Förstärk dina applikationer med QuickSight-dashboards och diagram, samtidigt som du sparar tid och pengar på utveckling och underhåll. Du kan tillåta dina användare med självbetjäningsanalys genom att integrera QuickSight säkert i din applikation med sömlös autentisering och kraftfulla API-er.

Machine learning based forecasting

Machine learning based forecasting

With a built-in, ML-powered predictive algorithm, QuickSight allows non-technical users to easily forecast their key business metrics with support for complex scenarios like seasonality and outliers.

Machine learning powered insights

Machine learning powered insights

QuickSight uses Amazon’s proven machine learning technology to continuously analyze all your data, detect anomalies, and send proactive email alerts. Using QuickSight, you can also identify the top contributors to any change in your business metrics, such as higher-than-expected sales or a dip in your website traffic. With QuickSight, no manual analysis, custom development, or ML domain expertise are required.

Pay only for what you use

Pay only for what you use

QuickSight’s pay-per-session pricing means you only pay when your users access the dashboards or reports. With QuickSight there are no upfront costs, no annual commitments, and no charges for inactive users, allowing you to connect everyone to the data they need.

Scale to tens of thousands of users

Scale to tens of thousands of users

With its serverless architecture, QuickSight scales automatically to tens of thousands of users, without requiring any additional infrastructure or need for capacity planning. With QuickSight, there are no servers to provision and manage and no software to install, maintain, or operate.

Euvic har både kompetens och referenser inom AWS och QuickSight.

Exempel på arkitekturen för en av våra kunder.

Amazon Quicksight Infographic

Ställ en fråga

Ola Hesselroth

Ansvarig för AWS Intressen: Segling & personlig utveckling

 

In God we trust. All others must bring data.

William Edwards Deming

 

Prata med Ola om Amazon QuickSight