AWS

Vi lyssnar gärna. Beskriv ditt problem, så återkommer vi!

AWS

Vi hjälper dig att ta hand om din AWS miljö, inklusive, migration, arktitektur, säkerhet, prestandaövervakning och kostnadsuppföljning på applikationsnivå inom AWS. Vi kombinerar automationsverktyg med våra AWS-certifierade ingenjörer och arkitekter.

 

Varför är det en bra idé att använda AWS och varför ska du outsourca manageringen av dina AWS Cloudtjänster till Euvic?

Den mest mogna Enterprise-ready Cloud Plattformen

Den mest mogna Enterprise-ready Cloud Plattformen

Enligt Gartners magic quadrant för molnet IaaS är AWS den mest mogna molnplattformen på marknaden, med den djupaste förmågan att styra ett stort antal användare och resurser.

Konstruerad för de mest krävande miljöerna

Konstruerad för de mest krävande miljöerna

AWS-molnet erbjuder omfattande säkerhetsfunktioner som gör att du kan bygga hybrid-IT-arkitekturer som utökar din lokal infrastruktur till molnet.

Det kan stödja praktiskt taget alla arbetsbelastningar

Det kan stödja praktiskt taget alla arbetsbelastningar

AWS-molnet används av cirka en miljon kunder över hela världen som har byggt skalbara, högpresterande webbplatser och appar med ett brett utbud av moderna funktioner baserade på AWS-molnet.

One-stop Shop för alla dina AWS Cloud-relaterade behov

One-stop Shop för alla dina AWS Cloud-relaterade behov

Euvic kan ta det övergripande ansvaret och styrningen av dina AWS-molnbaserade behov, vilket ger dig möjliheten att hantera omfattande AWS-cloud-tjänster.

 

Vi hjälpa dig med AWS inom följande områden:

 • Design och implementation av AWS-arkitektur.
 • Säkerställa behörighet och åtkomst till din AWS-mijö.
 • Flytt/migration och förvaltning av IT-Tjänster och servrar i AWS.
 • Flytt av era databaser till AWS.
 • Bygga och impelementera kundanpassade appar baserade på förmågor i AWS.
 • Rådgivning för er nuvarande prenumeration och prisbild för AWS.
 • Användarutbildning.
 • Hantera den operativa delen för din AWS-miljö.
 • Utvärderar era föränderliga krav mot AWS förmågor och identifiera förbättringsåtgärder.
Ställ en fråga

Ola Hesselroth

Ansvarig för AWS Intressen: Segling & personlig utveckling

 

Du kan använda oss för support och förvaltning av AWS inom:

Compute

Databas

Lagring

Nätverk

Migration och flytt

Andra AWS tjänster

 • Amazon EC2,
 • Amazon Lightsail,
 • AWS Elastic Beanstalk,
 • Amazon EC2 Container Registry and Service,
 • och mer
 • Amazon Aurora,
 • Amazon RDS,
 • Amazon DynamoDB,
 • och mer
 • Amazon S3,
 • Amazon EBS,
 • Amazon Elastic File System,
 • Amazon Glacier,
 • och mer
 • Amazon VPC,
 • Amazon CloudFront,
 • Amazon Route 53,
 • och mer
 • AWS Application Discovery Service,
 • AWS Database Migration Service,
 • AWS Server Migration Service,
 • Artificiell Intelligens
 • IoT,
 • Analytics,
 • spelutveckling,
 • säkerhet,
 • identitet,
 • compliance,

 

What makes AWS so attractive is its maturity – it’s been around since 2006 – as well as its fast pace of innovation, and, crucially, its proven track record hosting production apps for enterprises.

Lydia Leong, a Gartner analyst who covers the cloud computing market, speaking for CIO.com

 

Prata med Ola om AWS

Du kanske är intresserad av: