IT Helpdesk

Utmana oss med dina affärsproblem och vi kommer tillbaka med ett förslag på hur du kan omavandla ditt problem till en möjlighet!

IT Helpdesktjänster

IT Helpdesk som en managerad tjänst från Euvic omfattar tre nivåer av teknisk support. Tjänsten bygger i grunden på ett tydligt definierat Serviceavtal grundat på ITIL 2011 och deras rekommendationer. Genom att ta fram en strategi för successiv transformation av IT Tjänster för support tilldelar vi sedan ett team som matchar kompetenskraven, förtydligar ansvarsfördelningen och då kan vi påbörja leverans av support. Ändringar av systemkatalog (tjänstekatalog) och supportrutiner ingår i vårt återkommande arbete tillsammans med våra kunder för att säkerställa att vi har en tydlig process för förbättringar.

Våra outsourcingtjänster för IT Helpdesk erbjuder flera fördelar gentemot IT-stöd från ditt företags interna IT-avdelning, till exempel:

Enkelt att bibehålla tillgänglighet av Service

Enkelt att bibehålla tillgänglighet av Service

Euvic har över ett decennium av erfarenhet från leverans av högkvalitativ teknisk support till stora globala företag över hela världen. För oss är det naturligt och enkelt att implementera förändringar/förbättringar, inklusive att tillhandahålla stödresurser inom IT Förvaltning för ert företag i samband med förändringar.

 

 

Tillgänglighet 24/7 eller 8/5

Tillgänglighet 24/7 eller 8/5

Du kan utnyttja våra högkvalitativa IT-supporttjänster antingen i 24/7 eller 8/5, beroende på dina behov.

Lägre kostnad och förbättrad effektivitet

Lägre kostnad och förbättrad effektivitet

Outsourcad IT Helpdesk från Euvic ger dig en ekonomisk fördel. Förca: 50% av kostnaden mot vad leverantörer från västeuropa eller USA tar betalt får du en IT Helpdesk med en högre servicenivå och effektivitet.

Ett IT-kompetenscenter – Enkel hantering och felsökning

Ett IT-kompetenscenter – Enkel hantering och felsökning

Genom att tillhandahålla alla tre nivåer av support erbjuder vi oss att bli eran fokala kontaktpunkt för IT Support. Ett IT-kompetenscenter för ditt företag. Detta gör det enklare och snabbare att lösa eventuella IT-problem. Det blir även mer kostnadseffektivt för er att följa upp hela er IT-verksamhet och skapar en tydlig kontaktyta för era användare.

Team och organisation

När tjänstestrategin är definierad tilldelas en grupp konsulter och ingenjörer för att arbeta med kunden. De är grupperade i följande ordning:

 

 • First Line Support Team – tillgänglig 24/7 eller 8/5 (beroende på dina företagsbehov). Samtliga medlemmar talar flytande engelska eller ett annat språk som behövs, och är utbildade för att lösa vanliga problem relaterade till IT-support området. Klientens personal kan kontakta kundsupport via telefon, e-post, IM och en webbportal. I Helpdesk-systemet, tillgängligt via en webbportal, kan användarna få tillgång till en lista över deras förfrågningar med den fullständiga historien om utförda åtgärder. Vid statusändring eller ny information skickar systemet notifikationer genom automatiska e-postmeddelanden.
 • Second Line Support Team – också tillgängligt 24/7 eller 8/5. Detta team utför komplexa administrativa uppgifter och löser mer allvarliga frågor som inte kan lösas av First Line Support.
 • Third Line Support Team – utför uppgifter relaterade till implementeringen av ny teknik samt hanterar den nuvarande utvecklingen och underhållet av de stödda systemen.

Verktyg vi använder

KPIer och mätetal

Tekniska supporttjänster

 • Ärendehanteringsmjukvara (med automatisering och workflow):
  • Microsoft Team Foundation Server, Track, JIRA, Sonar, Redmine, Bugzilla, Mantis, Jenkins.
  • MS SharePoint portal, self-service portal, knowledge base.
 • Telekom infrastruktur:
  • Dedikerade lokala telefonnummer, GSM/VoIP, Skype.
 • Vi anpassar oss även och arbetar i etablerade verktyg ni redan använder vid behov.
 • För att mäta servicekvalitén arbetar vi Intensivt med följande KPI’er för att förbättra den året över året.Exempel på KPI som vi använder inkluderar (men är inte begränsade till):
  • Kundtillfredsställelse.
  • Ärenden lösta vid första kontakt
  • Svarstider
  • Övergivna samtal
Vi tillhandahåller tekniska supporttjänster relaterade till (men inte begränsat till):

 • EDI-bearbetning.
 • Hårdvarusupport.
 • Arbetsplats, mobil och webapp support och utveckling.
 • Nätverksanslutning.
 • Databasservice

 

 

Ask for details

Grzegorz Klimczak

Project Manager Passions: Psychology, Volleyball, Social activity

 

How you gather, manage and use information will determine whether you win or lose.

Bill Gates

 

Prata med Grzegorz om IT Helpdesk

Du kanske är intresserad av:

Utmana oss med dina affärsproblem och vi kommer tillbaka med ett förslag på hur du kan omavandla ditt problem till en möjlighet!