Övervakningstjänster för IT-Infrastruktur

Vi kan ge dig fullständig kontroll över din IT-infrastruktur. Oavsett om dina IT-tjänster är provisionerade i traditionella datacenter eller distribuerade molninfrastrukturer.

4 anledningar till att ta hjälp av oss

Heltäckande övervakningstjänster dygnet runt

Vi tillhandahåller övervakningstjänster för IT-infrastruktur dygnet runt, vilket minimerar risken för program- eller maskinvarufel.

Operativ synlighet från början till slut.

Du kommer att kunna analysera och optimera kostnaderna för din IT-infrastruktur med spårning av serverkapacitet, nyttjanderätt, säkerhetsrapportering i realtid och mer användbar data.

Förebygger störningar

Vi övervakar proaktivt din virtuella och fysiska infrastruktur för att få insikt i dess prestanda och baserat på detta vidtar vi åtgärder för att förebygga störningar innan de händer.

Kostnadseffektiv automatiserad tjänst

Baserat på avancerade verktyg och väldefinierade processer kan vi i stor utsträckning automatisera övervakningstjänsterna för din IT-Infrastruktur och erbjuder denna tjänst till ett konkurrenskraftigt pris.

Våra tjänster för övervakning:

Nätverksövervakning

Inklusive nätverksenheter och övervakning av internetåtkomst för att säkerställa att de kan kommunicera med SNMP.

Tillgänglighetsövervakning av hårdvara och serverresurser

Få en bättre förståelse för din resursanvändning och förbättra din kapacitetsplanering.

System och databas övervakning

Säkerställ att dina IT-tjänster inte får slut på resurser, inklusive CPU, minne, diskanvändning etc.

Siteövervakning

För att säkerställa att dina webbplatser alltid är igång genom kontinuerlig övervakning av din online-infrastruktur, inklusive servrar, databaser, kluster, nätverk, brandvägg etc.

Systemfunktionell övervakning

För att försäkra sig om att applikationer och system fungerar utan funktionsfel.

Transaktionsövervakning

För att säkerställa att dina onlinetjänster går utan störningar och förbättras med avseende på deras svarstid och användarupplevelse över tiden.

Vi utför övervakning baserat på följande regler:

  • Förebyggande åtgärder vidtas regelbundet innan ett problem uppstår.
  • Vi informerar en definierad lista över beslutsfattande om händelser eller deras eskalering.
  • Sedan kan de förlita sig på våra experters intervention eller de kan hänskjuta ärendet till sina egna experter eller en tredje part.
  • Som en del av rapporteringstjänsten tillhandahåller vi en presentation av övervakningsresultat i en aggregerad form, vilket gör det möjligt att observera trender eller analysera i detalj de händelser som förekommer.

IT-INFRASTRUKTUR

Behöver du hjälp med övervakning av IT-infrastruktur?
KONTAKTA OSS