Övervakningstjänster för IT-Infrastruktur

Utmana oss med dina affärsproblem och vi kommer tillbaka med ett förslag på hur du kan omavandla ditt problem till en möjlighet!

Övervakningstjänster för IT-Infrastruktur

Genom att utnyttja våra övervakningstjänster för IT-Infrastruktur kan du få fullständig kontroll över hela din IT-infrastruktur. Oavset om dina IT-Tjänster är provisionerade i traditionella datacenter eller distribuerade molninfrastrukturer. Vi erbjuder dessa tjänster för både världens största och medelstora företag, vilket ger dem djup synlighet i fel, kapacitet, konfigurationer och säkerheten för deras applikationer samt server- och nätverkselement. Vi kan dra nytta av denna erfarenhet för att se till att även dina IT-tjänster och system är alltid på.

Varför ska du välja att använda våra övervakningstjänster för din IT-Infrastruktur?

Heltäckande övervakningstjänster 24/7

Heltäckande övervakningstjänster 24/7

Vi tillhandahåller övervakningstjänster för IT-infrastruktur 24/7, vilket minimerar risken för programvaru- eller maskinvarufel.

Förmåga att förekomma avbrott på tjänster

Förmåga att förekomma avbrott på tjänster

Vi övervakar proaktivt din virtuella och fysiska infrastruktur för att få insikt i dess prestanda och baserat pådetta vidtar vi åtgärder för att förebygga störningar innan de händer.

Operativ synlighet från början till slut

Operativ synlighet från början till slut

Du kommer att kunna analysera och optimera kostnaderna för din IT-infrastruktur med spårning av serverkapacitet, nyttjanderätt, säkerhetsrapportering i realtid och mer användbar data.

End-to-end Operational Visibility

End-to-end Operational Visibility

You will be able to analyze and optimize the costs of your IT infrastructure with server capacity tracking, utilization chargeback, real-time security reporting and more useful data.

Kostnadseffektiv automatiserad tjänst baserat på avancerade övervakningsverktyg

Kostnadseffektiv automatiserad tjänst baserat på avancerade övervakningsverktyg

Baserat på avancerade verktyg och väldefinierade processer kan vi i stor utsträckning automatisera övervakningstjänsterna för din IT-Infrastruktur och erbjuder denna tjänst till ett konkurrenskraftigt pris.

Våra övervakningstjänster för IT-Infrastruktur inkluderar (men är inte begränsade till) följande:

Nätverksövervakning

Nätverksövervakning

Inklusive nätverksenheter och övervakning av internetåtkomst för att säkerställa att de kan kommunicera med SNMP.

System och databas övervakning

System och databas övervakning

Säkerställ att att dina IT-Tjänster inte får slut på resurser, inklusive CPU, minne, diskanvändning etc.

Systemfunktionell övervakning

Systemfunktionell övervakning

För att försäkra sig om att applikationer och system fungerar utan funktionsfel.

Tillgänglighetsövervakning av hårdvara och serverresurser

Tillgänglighetsövervakning av hårdvara och serverresurser

Få en bättre förståelse för din resursanvändning och förbättra din kapacitetsplanering.

Siteövervakning

Siteövervakning

För att säkerställa att dina webbplatser alltid är igång genom kontinuerlig övervakning av din online-infrastruktur, inklusive servrar, databaser, kluster, nätverk, brandvägg etc.

Transaktionsövervakning

Transaktionsövervakning

För att säkerställa att dina onlinetjänster går utan störningar och förbättras med avseende på deras svarstid och användarupplevelse över tiden.

 

Övervakningstjänsten kan innehålla hela din infrastruktur eller bara valda delar. Vi utför övervakning baserat på följande regler:

  • Förebyggande åtgärder vidtas regelbundet innan ett problem uppstår.
  • Om det trots detta uppstår ett fel, agerar vi på det baserat på förinställda regler.
  • Vi informerar en definierad lista över beslutsfattande om händelser eller deras eskalering.
  • Sedan kan de förlita sig på våra experters intervention eller de kan hänskjuta ärendet till sina egna experter eller en tredje part.
  • Som en del av rapporteringstjänsten tillhandahåller vi en presentation av övervakningsresultat i en aggregerad form, vilket gör det möjligt att observera trender eller analysera i detalj de händelser som förekommer.
Ask for details

Krzysztof Kosmala

IT Team Lead Passions: IoT DIY projects, mountain hiking, landscape photography, Czech literature

 

Prevention is better than cure.

Erasmus of Rotterdam, a Dutch Renaissance humanist

 

Prata med Krzysztof om Övervakningstjänster för IT-Infrastruktur

Du kanske är intresserad av:

Utmana oss med dina affärsproblem och vi kommer tillbaka med ett förslag på hur du kan omavandla ditt problem till en möjlighet!