Integrationstjänster

Euvics tjänster för Enterprise Application Integration (EAI) och B2B applikationsintegration inkluderar integrationen av affärsprocesser och mjukvara inom en verksamhet eller mellan företag. Vi har erfarenhet av att genomföra integrationsprojekt baserad på middleware från: Microsoft BizTalk Server, WebMethods, IBM WebSphere, Dell Boomi och Snaplogic.

4 anledningar till att ta hjälp av oss

Heltäckande EAI och B2B integrationstjänster

Du kan använda oss för att hjälpa dig att bedöma och planera ditt projekt, skapa en styrmodell, utforma en integrationsarkitektur, implementera lösningen och bevara befintliga integrationsobjekt.

Proof of Concept

Före projektets start skapar vi vanligtvis implementationsscenarier, inklusive en validerande demonstration föreslagna integrationslösningen.

Kompetens inom de populäraste integrationsplattformarna

Är du osäker på vilken integrationsplattform du ska välja för ditt projekt? Våra experter kommer att ge dig råd och sedan leda dig igenom alla stadier av integrationsprojektet.

Enkel och flexibel tillgång till Integrationsexperter

Du kan omedelbart kontraktera våra högkvalificerade, erfarna och kostnadseffektiva applikationsintegrationsexperter, och sedan expandera eller minska personal efter behov.

Vår kompetens inom middleware:

Våra Integrationstjänster inkluderar:

  • Analys och rådgivning/konsultation
  • Implementation
  • Enterprise Bus implementation
  • Navdistribution
  • Point-to-point integrationer
  • B2B integration
  • DevOps
  • Testautomation
  • Build & deployment automation.
  • Support och förvaltningstjänster för implementerad lösning.

Mjukvaruutveckling

Behöver du hjälp med ditt integrationsprojekt?
KONTAKTA OSS