Blockchain

Euvic gör det möjligt för dig att enkelt och kostnadseffektivt skapa Blockchain-baserade lösningar för ditt företag. Blockchain är tekniken som driver Bitcoin och andra valutor. Framförallt i en generation där den skapar ett trovärdigt medium för transaktioner. Att öppna upp för möjligheten där två eller flera parter kan göra affärer utan en tredje part och låta det samarbetet skapa ett förtroende kan förändra hur världen gör affärer, så även i din bransch. Med vår hjälp kan du dra nytta av den tekniken här och nu!

3 anledningar till att ta hjälp av oss

Strategisk konsultation

Vi hjälper dig ta reda på om Blockchain är rätt verktyg för att lösa ditt företags behov. Eller om vi ska bygga en prototyp och sätter upp alla förutsättningar för ett lyckat projekt.

Team med erfarenhet

Även om Blockchain är en relativt ny teknik har vi använt Blockchain i ett flertal projekt från olika industrier.

Omfattande service

Vi hjälper dig inte bara med Blockchain-baserade tjänster, vi hjälper dig även med att få det att integrera med din IT-miljö. Som att hantera alla säkerhets- och riskfrågor samtidigt.

Vi erbjuder:

Strategisk konsultation och ideér

Vi vägleder dig genom idéer, strategi och planering. Vi tar reda på om Blockchain är rätt teknik för dig och ditt företag i förhållande till företagets behov. Vi hjälper dig även att bygga en prototyp och starta ett projekt baserat på era krav.

Implementering och integration

Vi ger rådgivning kring valet av att använda rätt blockchain-ram. Rätt blockchain-ram är viktigt för att sedan kunna implementera din lösning och integrera den i dina befintliga affärsprocesser och redan använda system.

Support och hantering av tjänster angående den implementerade lösningen

Vi använder öppna API:er för att upprätthålla alla integrationspunkter, samtidigt som vi ger stöd till snabb utveckling av teknik på båda sidor av integrationen på ett omfattande sätt.

Vad vår expertis inom blockchains applikationsutveckling innefattar:

  • Blockchain-baserade lösningar för fintech och icke finansiell användning byggda på Hyperledger Fabric and Azure.
  • Blockchains smarta kontrakt utvecklat för att definiera regler och påföljder kring ett avtal på samma sätt som ett traditionellt kontrakt gör.
  • Blockchain som en service. Vi kan snabbt hjälpa dig ta fram en prototyp som gör förändring och få ut den på marknaden som dessutom är kostnadseffektiv och baserad på IBM Bluemix, Microsoft Azure och SAP Cloud plattformar.
  • Ethereum distribuerad applikationsutveckling (Dapps)- Vill du skapa en app som använder Ethereum Virtual Machine? Då finns vi här för dig.

Mjukvaruutveckling

Behöver du hjälp med Blockchain?
KONTAKTA OSS