Apputveckling – Android & iOS

Apputvecklingstjänster för Android and iOS.

4 anledningar till att ta hjälp av oss

Garanti för en överenskommen period

För varje utvecklad app erbjuder vi en garanti för en överenskommen period inom vilken vi säkerställer kompatibilitet med nya, högre versioner av varje plattform.

Stöd för alla senaste tekniker

Vi kan designa och programmera mobilappar för Android och iOS, med hjälp av tekniker som Augmented Reality (AR), NFC (Near Field Communications) eller vid köp i app.

Heltäckande utvecklingsmetodik

Du kan dra nytta av vår heltäckande utvecklingsmetodik – från ursprungligt koncept och funktionen till UI / UX, prototyper, programmering och acceptanstest.

Properitär och plattformsöverskridande apputveckling

Vi kan skapa både Android- och iOS-appar såväl som plattformsoberoende mobilappar baserade på ReactNative, Unity3D, Cordova, PhoneGap och Ioniska ramverk.

Våra tjänster för apputveckling inkluderar:

  • Identifiering och förståelse för kravbilden genom funktionell design.
  • Design av användargränssnitt och användarupplevelse.
  • Utveckling, testing och publicering av appar på App Store och/eller Google Play.
  • Plattformsspecifik apputveckling för Android och iOS.
  • Plattformsoberoende apputveckling.
  • Spelutveckling.
  • Utveckling av mobilappar för företag mot exempelvis Sales Force Automation (SFA).
  • Vi kan ta helhetsåtaganden eller vara delaktiga i projekt för specifika delar av erat utvecklingsbehov.

Så har vi hjälpt våra kunder med applikationsutveckling:

POP Pankki

POP Pankki

Under hela projektet har samarbetet  varit enkelt. Euvic har lyckats att snabbt förstå från några få tips vad vi behöver och föreslå en genomtänkt lösning. Euvic vågade också att utmana våra idéer om de trodde att det finns ett bättre sätt att uppnå vårt mål, och deras synvinkel var alltid väl motiverad, berättar Pekka Lemettinen, VD på Pop Pankki  

Läs mer
PayGround

PayGround

”Samarbetet med Euvic fungerade bra över projektet. Den tekniska kompetensen var hög och det gick smidigt att jobba på distans tack vare god mötesstruktur, videomöten och on-site möten vid behov. Vid problematiska skeenden i projektet fanns en förmåga att lyssna in och korrigera uppkomna problem för att i slutändan leverera en bra lösning”

Läs mer

Mjukvaruutveckling

Behöver du hjälp med att utveckla en app?
KONTAKTA OSS