Apputveckling – Android & iOS

Apputvecklingstjänster för Android and iOS.

4 anledningar till att ta hjälp av oss

Garanti för en överenskommen period

För varje utvecklad app erbjuder vi en garanti för en överenskommen period inom vilken vi säkerställer kompatibilitet med nya, högre versioner av varje plattform.

Stöd för alla senaste tekniker

Vi kan designa och programmera mobilappar för Android och iOS, med hjälp av tekniker som Augmented Reality (AR), NFC (Near Field Communications) eller vid köp i app.

Heltäckande utvecklingsmetodik

Du kan dra nytta av vår heltäckande utvecklingsmetodik – från ursprungligt koncept och funktionen till UI / UX, prototyper, programmering och acceptanstest.

Properitär och plattformsöverskridande apputveckling

Vi kan skapa både Android- och iOS-appar såväl som plattformsoberoende mobilappar baserade på ReactNative, Unity3D, Cordova, PhoneGap och Ioniska ramverk.

Våra tjänster för apputveckling inkluderar:

  • Identifiering och förståelse för kravbilden genom funktionell design.
  • Design av användargränssnitt och användarupplevelse.
  • Utveckling, testing och publicering av appar på App Store och/eller Google Play.
  • Plattformsspecifik apputveckling för Android och iOS.
  • Plattformsoberoende apputveckling.
  • Spelutveckling.
  • Utveckling av mobilappar för företag mot exempelvis Sales Force Automation (SFA).
  • Vi kan ta helhetsåtaganden eller vara delaktiga i projekt för specifika delar av erat utvecklingsbehov.

Mjukvaruutveckling

Behöver du hjälp med att utveckla en app?
KONTAKTA OSS