Legacy to SaaS

Vem är denna rådgivning för?

Legacy to SaaS är en komplett tjänst för er som behöver omvandla äldre appar eller mindre system till en modern arkitektur med hög grad av tillfredsställelse hos slutanvändaren. Luckor i de befintliga tillämpningarna eller brist på data åtgärdas och värdet av att genomföra förbättringarna bedöms, värderas och kopplas till mått för värdehemtagning. Tjänsterna levereras med hög grad av automatisering i CI/CDD-pipelines, kvalitetssäkring och tjänsteövervakning. Vi gör även UX/UI förbättringar baserad på användarinput. 

Den här tjänsten är utformad för medelstora och stora företag som har byggt upp ett arv av appar och mindre system under årens lopp 

Vad är fördelarna med en Legacy to SaaS?
 • Förbättrad tillfredställelse hos slutanvändaren och ökad processeffektivitet. 
 • Strukturerad steg-för-steg-process med beslutspunkter.  
 • Värdedrivet tillvägagångssätt med business case och metod för att mäta värdehemtagning 
 • Låga projekt- och genomföranderisker. 
Vad är utkomsten av en Legacy to SaaS?

Med vår tjänst kan ni vara säkra på att era affärskritiska funktioner kommer att ha en förlängd livscykel utan att behöva lägga ned mycket tid och resurser på att göra detta internt. Genom att låta oss göra det kan ni låta er IT-avdelning fokusera på att utveckla nya projekt och lösningar. Det är skalbart och samtidigt undviker ni att slösa tid och pengar på gamla problem. 

Era nya appar kommer även ha en modern UX/UI upplevelse med detaljerad och uppdaterad dokumentation. 

Hur lång tid tar det?

Processen är uppdelad i fyra faser som är uppdelade I 3+3 kalenderveckor. 

 • Analys och utformning. 
 • Design av lösning 
 • Genomförande samt användning. 
 •  Värdeskapande.  
Vilka kompetenser får du del av?

Euvic tillhandahåller ett fusionsteam med nödvändig kompetens i de olika stegen: 

 • Affärsarkitekt 
 • Lösningsarkitekt 
 • UX / UI-designer 
 • Molnarkitekt / systemarkitekt 
 • Utvecklare 
 • QA / testare 
Vad behöver vi från er?

Vi behöver tillgång till den som äger eller är superanvändare för appen eller systemet från affärssidan, ansvarig för IT-förvaltning och den som har byggt systemet eller bäst insyn i koden. Om systemutvecklare har slutat kan vi göra en Code Review för att återta kunskapen om den tekniska implementationen. 

Specifikationer

Legacy to SaaS
Tid
Totalt 6 veckor (3+3 veckor)
Leverans
Analys av Solution Context, analys av slutanvändarens upplevelse (UX), Mock-up av ny design, UI. Product design baserade på moderna lösningsmönster (MACH), Business Case, Product Backlog och Leveransplan
Pris
Från 350 000 sek
Kontakta oss