Microsoft Workload

Euivc har hjälpt kunder att migrera till molnet under en lång tid. I vårt partnerskap med Amazon ger vi våra kunder möjlighet att digitalisera sin verksamhet och komma närmare deras mål. Vi har över 1000 erfarna utvecklare, arkitekter och moln-specialister med stor kompetens inom Microsoft Workload

Fokusområden för Microsoft Workload på AWS

Microsoft Servers och SQL Database

Euvic designar, arkitekt, migrera, integrerar och driver Microsoft Server och Microsoft SQL på AWS. Vi tillhandahåller databaslösningar på både EC2 och på Relations Database Service (RDS) för Microsoft SQL samtidigt som vi garanterar en hög grad av säkerhet och efterlevnad.

Migrering av Microsoft-servrar och lösningar

Euvic har lång erfarenhet av att migrera kunders Microsoft-servrar och SQL-databaser. Vi migrerar ofta applikationsleverans-lösningar och fjärrskrivbord som Citrix och MS RDS till AWS-tjänsterna AppStream eller AWS Workspaces.

När du använder AWS för dina Microsoft-baserade applikationer och arbetsbelastning får du en säker, pålitlig och högpresterande miljö.

.Net-applikationer och modernisering av applikationer

Euvic har byggt och moderniserat en enorm mängd kundapplikationer med .Net-teknologier. Vi använder AWS som en plattform som möjliggör för innovation när vi bygger och moderniserar applikationer. AWS-plattformen gör det enkelt att leverera en CI / CD-pipeline och även bästa  DevOps-praxis till våra kunder.

När du använder vår DevOps-fabrik får du skickliga utvecklare och effektiva processer.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

Euvic har genom Arrivas digitala omställning spelat en avgörande roll för att förse Arriva med hög kvalitet och kostnadseffektiva team för  utveckling och infrastruktur. Samarbetet har gjort det möjligt för Arriva att göra mer med mindre.  

Läs mer

IT-infrastruktur

Vill du lära dig mer om Microsoft Workload ?
KONTAKTA OSS