Offshoring, nearshoring eller bygga inhouse?

Offshoring, nearshoring eller bygga inhouse?

Publicerad: 26.06.2020

Offshoring, nearshoring eller bygga inhouse?

Då Sverige saknar 70 000 IT-resurser enligt IT-företagen, primärt IT-utvecklare, undersöker fler och fler svenska företag hur de kan använda outsourcing eller nearshoring för att hjälpa dem att lösa bristen på resurser. Vi pratade med flera svenska företag som har gett upp på idén om att bygga egna utvecklingsteam på grund av den enorma bristen på kompetens. Såvida du inte är Spotify, Klarna eller King, är det både svårt och riktigt, riktigt dyrt att attrahera talang i Stockholm. Få företag har den kompetens som krävs för att leta efter utländska talanger och tillräckliga finansiella resurser för att uppmuntra de bästa att flytta. Dessutom, givet hastigheten av hur AI, ML och robotisering påverkar våra arbetsplatser är det inte säkert att specialisten du anställer idag är specialisten du behöver imorgon.

Som en konsekvens av resursbristen och svårigheten kring att hantera den så funderar fler och fler i Sverige på att outsourca delar av sin IT-verksamhet eller till och med hela IT-avdelningar. För att hjälpa dig välja mellan outsourcing och nearshoring har vi jämfört modellerna baserat på 4 viktiga kriterier: kostnad, kvalitet, kommunikation och juridik. Låt oss se vilken modell som möter ditt behov bäst:

Fördjupa dina kunskaper om nearshoring, läs  – Din guide till nearshoring av IT-tjänster

Fördjupa dina kunskaper om nearshoring, läs  – Din guide till nearshoring av IT-tjänster

 1. Kostnader för tjänsten

  Om ni prioriterar ett lågt pris är offshoring förmodligen det bästa alternativet då kostnaden per timme fortfarande är lägre i Indien eller Asien än i Europa. Men innan ni bestämmer er för att outsourca till Asien eller Indien måste ni överväga andra kostnader ni kan behöva stå för, än själva tjänstekostnader. Som flyg och resekostnader för on-site-möten, där tid också är en kostnad att ta hänsyn till. 2019 är face-to-face-möten fortfarande helt nödvändigt för att starta upp projekt, skapa förståelse för kultur och lösa uppkomna problem. Korta avstånd ger er också en chans att bättre identifiera marknaden och tjänsteleverantören för att minimera risken att ni väljer en leverantör som inte är kompatibel med er kultur och sätt att arbeta.

 2. Arbetskvalitet

  De anställdas utbildning och kunskap är inte avgörande när du outsourcar enkla, automatiska aktiviteter. Men om uppgifterna som ska outsourcas kräver expertkunskap är utbildning och kvaliteten på arbetet avgörande. Vilket är fallet med outsourcing av IT, varför länder som Polen, som har många kända tekniska universitet, blir mer och mer populärt. Enligt FN utbildnings-index är Polen på 35: e plats bland av fler än 200 länder. I jämförelse, ligger Indien på 135: e plats på listan. Östeuropeiska specialister kan vara dyrare än indiska specialister, men det vägs upp i form av färre misstag och mindre missförstånd.

 3. Kommunikation

  När det gäller distansarbete är kommunikation nyckeln till framgång. Man måste se till att de uppgifter man har outsourcat har uppfattats korrekt. För det första är det svårt att samarbeta med personer med dålig engelska eller en stark brytning. Missförstånd kan innebära en låg produktivitet och förlust av timmar, dagar eller veckors arbete, både för dig och för dina anställda beroende på projektets storlek. För det andra, medan du arbetar med anställda från fjärran länder, måste du ta hänsyn till kulturella skillnader. De kan exempelvis påverka de verktyg som används i arbetet eller schemat för lediga dagar. Dessutom, tänk på tidszoner. Även om er leverantör är villiga att prata mitt i natten, är det verkligen det bästa sättet att göra affärer på? Har du möjlighet att reagera när som helst på dagen om någonting brådskande och oväntat händer? Om inte, kommer beslutsprocessen att bli längre och er effektivitet kommer att minska. Sådana problem finns inte när du väljer nearshoring.

 4. Juridiska formaliteter

  Var noga med att kontrollera lagarna i det land ni vill outsourca till. Lista ut vart uppgörelser över leverantörsfel bli lösta och kontrollera vad din försäkring täcker om något går fel. Kontrollera att dina data- och företagshemligheter är säkra. Tänk på den politiska situationen i det land du vill associeras med. Ändras lagen ofta? Hur uppfattas utländskt kapital? Och sist men inte minst – tänk också på de anställdas rättigheter.

Andra har också läst